p

Kuntien terve energiatalous nojaa sähkön ja lämmön yhteistuotanto-laitoksiin

Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) on energiatehokas tapa tuottaa kunnissa lämmön ohella sähköä. Kuntien energiatalous ja koko Suomen sähköjärjestelmä nojaa vahvasti energiatehokkaaseen yhteistuotantokapasiteettiin. Nyt yhteistuotanto on kuitenkin vaarassa.
Hovinsaaren voimalaitos. Kuva: Jyrki Salmi / Flickr (CC BY-NC-SA 2.0)

Suomessa kulutetusta sähköstä noin neljännes tuotetaan sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksissa, joissa polttoaine-energiasta saadaan talteen jopa 90 %.

Yhteistuotannolla on suuri merkitys kotimaisen energian lisäämisessä ja energiajärjestelmän toimivuudelle huippukulutustilanteissa, joissa vaihtelevaa sähköntuotantoa on satunnaisesti tarjolla ja tuontisähkön saatavuuteen liittyy riskejä. Yhteistuotannon aseman vahvistaminen lisää alueen valmiustilaa odottamattomissa tilanteissa.

Kuntien energiayhtiöiden päätökset ja polttoainevalinnat vaikuttavat ratkaisevasti siihen, mistä kunnan energiapaletti koostuu. Kuntien energiaratkaisuilla on kauaskantoisia vaikutuksia koko Suomen ja alueiden talouteen ja omavaraisuuteen. Kotimaisella bioenergialla ja turpeella voidaan korvata kunnissa fossiilista tuontienergiaa, saada eurot paikallistalouden kiertoon ja parantaa alueiden elinvoimaa ‒ myös alueilla, joilla työpaikkoja on rajallisesti.

Energiatehokas CHP-tuotanto vaarassa

Suomen ikääntyvät yhteistuotantolaitokset uhkaavat lähivuosina korvautua lämpölaitoksilla. Sähkön matalan hinnan takia investoinnit CHP-kapasiteettiin ovat vaarassa monissa kunnissa. Tällainen tilanne on mm. Oulussa, missä mietitään parhaillaan uuden CHP-laitoksen rakentamista.

ÅF-Consult Oy:n selvityksen (2016) mukaan yli 40 % nykyisestä CHP-sähkökapasiteetista poistuu vuoteen 2030 mennessä teknisen käyttöikänsä päätyttyä. Kotimaiseen energiaan perustuvaa CHP-kapasiteettia poistuu noin 1 240 MW. Osasta nykyistä CHP-kapasiteettia saatetaan luopua taloudellisesti kannattamattomana ennen teknisen käyttöiän saavuttamista.

Sähkömarkkinoilta heikosti vetoapua – kannustimille tarvetta

CHP-laitosten investointitilanne paranee vasta, jos sähkön markkinahinta nousee tuntuvasti tai rinnalle kehitetään uusia kannustimia. Bioenergia ry toivoo konkreettisia toimia, joilla estetään CHP-kapasiteetin väheneminen ja kannustetaan uusiin investointeihin. Investointiedellytysten parantamiseksi tulisi selvittää kotimaisia polttoaineita hyödyntävän CHP-tuotannon investointikannustimia. Pitkällä aikavälillä energiatuista pitää pyrkiä eroon Pohjoismaiden ja Euroopan laajuisesti.

Lähde: Bioenergia ry
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.