p

Puun poltto tulisijoissa tuottaa runsaasti sekundäärisiä orgaanisia pienhiukkaspäästöjä – päästömäärät aliarvioitu

Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen johtamassa tutkimuksessa havaittiin, että puun panospolton hiukkaspäästöt lisäänt...
Lue lisää

Tutkimus: metsänomistajille ei kerrota vaihtoehtoisista metsänhoitotavoista – avohakkuut yhä normi

Avohakkuut ovat ajaneet suomalaisen metsäluonnon ahdinkoon ja sadat lajit sukupuuton partaalle. WWF:n tilaaman tutkimuksen mukaan metsänomis...
Lue lisää