p

YMP:n uudistus: maatalousalan uudistaminen ja suojeleminen seuraavaa maataloustuottaja-sukupolvea varten

Komissaari Phil Hogan kehottaa EU:n alueita osallistumaan yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevaan kuulemiseen

"Maatalousväestö ikääntyy nopeaa tahtia. Jokaista nuorta viljelijää – 35-vuotiasta tai sitä nuorempaa – kohden on noin yhdeksän yli 55-vuotiasta viljelijää. Sukupolvenvaihdos tarkoittaa paljon muutakin kuin vain EU:n viljelijöiden keski-iän laskemista. Siinä on kyse myös erittäin pätevien nuorten maataloustuottajien uuden sukupolven voimaannuttamisesta, jotta voidaan hyödyntää kaikkia teknologian tuomia etuja kestäväpohjaisten viljelykäytäntöjen tukemiseksi Euroopassa." Näillä sanoilla maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava Euroopan komission jäsen Phil Hogan avasi keskustelun paikallis- ja aluetason päättäjien kanssa yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 9. helmikuuta.

"Maatilojen määrän vähentyminen 20 prosentilla vuosina 2007–2013 osoittaa, että tätä Euroopan unionin elintärkeää pilaria on uudistettava ja parannettava. Jotta ala olisi houkutteleva tuleville sukupolville ja jotta voitaisiin turvata kaikkien paikallisyhteisöjemme toimeentulo, meidän on tehtävä YMP:stä aidosti kestäväpohjainen ja myönnettävä sille riittävä rahoitus. Maataloustuottajia on tuettava tehostamalla toimia innovatiivisen maaseutuohjelman luomiseksi", totesi Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula.

Keskustelun yhteydessä EU:n alue- ja paikallistason poliitikkojen kokous hyväksyi Armaghin, Banbridgen ja Craigavonin kaupunkipiirivaltuuston (Pohjois-Irlanti) jäsenen Arnold Hatchin (UK, ECR) laatiman lausunnon aiheesta Nuorten eurooppalaisten maataloustuottajien tukeminen. "Nuoret ovat ajautumassa pois maataloustuotannon parista ja maaseudulta kaupunkeihin. Nykyään noin 72 prosenttia EU:n väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja luvun odotetaan kasvavan useissa maissa yli 90 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Maaseutuyhteisöjen merkityksestä ollaan yhtä mieltä, mutta me emme tee tarpeeksi niiden säilyttämiseksi. Maaseudun terve elinkeinoelämä edellyttää tervettä maatalousalaa, mutta tätä varten tarvitaan uudistuksia nuorien maataloustuottajien taloudellisiin tukijärjestelmiin. Tukijärjestelmän tulisi kattaa sekä vakiintuneiden että uusien viljelijöiden tarpeet, eikä sen tulisi olla sidoksissa maanomistukseen. Nykyinen järjestelmä suosii alalla jo olevia viljelijöitä, mikä vaikeuttaa nuorten tuloa alalle. Meidän on investoitava enemmän osaamiseen, ja paikallis- ja alueviranomaisilla on tässä keskeinen asema. Ne voivat tarjota nuorille maataloustuottajille apua teknisissä, oikeudellisissa ja taloudellisissa kysymyksissä", sanoi Arnold Hatch.

Hatch painotti myös, että YMP:n säännösten on oltava joustavampia, jotta voidaan ottaa huomioon nuorten viljelijöiden rooli nykyisessä oikeudellisessa ja taloudellisessa toimintaympäristössä (tukioikeuksien siirto, vasta äskettäin maataloustuotannon käynnistäneet vanhemmat viljelijät) sekä niiden nuorten viljelijöiden tilanne, jotka aloittavat uraansa vanhempien perheenjäsenten tai muiden maaseutuyrittäjien rinnalla.

YMP:n tulevaisuutta vuoden 2020 jälkeen käsittelevän AK:n lausunnon esittelijä, Oksitanian aluevaltuuston varapuheenjohtaja Guillaume Cros (FR, PES) totesi, että paikallis- ja aluetason päättäjät ovat huolissaan kaupunkialueista jälkeen jäävien maaseutualueiden tulevaisuudesta. Hän kehotti Euroopan komissiota lisäämään maaseudun kehittämisen taloudellista tukea, jonka osuus EU:n rakennerastojen budjetista on laskenut 32,6 prosentista (kaudella 2007–2013) 21,3 prosenttiin (kaudella 2014–2020). Hänen mukaansa nykyinen osuus on liian pieni, eikä se vastaa maaseutualueiden maantieteellistä, väestöllistä ja taloudellista painoarvoa.

Keskustelu käytiin vain päiviä sen jälkeen, kun Euroopan komission käynnisti kolme kuukautta kestävän julkisen kuulemismenettelyn, joka on yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen ja yksinkertaistamisen ensimmäinen vaihe. Komissaari Hogan esittelee tulokset heinäkuussa 2017, ja ne luovat pohjan virallisille ehdotuksille, jotka julkistetaan myöhemmin tänä vuonna.

Lisätietoja

Nuorten eurooppalaisten maataloustuottajien tukeminen, Arnold Hatch (UK, ECR), Armaghin, Banbridgen ja Craigavonin kaupunkipiirivaltuuston jäsen
Innovointi ja maaseudun talouden modernisointi, Randel Länts (EE, PES), Viljandin kaupunginvaltuuston jäsen
Kuuleminen yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta ja yksinkertaistamisesta, määräaika 2. toukokuuta 2017
Lisätietoa yhteisestä maatalouspolitiikasta

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen jäsenet edustavat EU:n kaikkia 28:aa jäsenvaltiota. Komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla, ja sen tehtävänä on tuoda alue- ja paikallisviranomaiset mukaan EU:n päätöksentekoprosessiin ja tiedottaa näille EU:n toimintalinjoista. Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio kuulevat komiteaa politiikanaloista, jotka vaikuttavat alueisiin ja kuntiin. Euroopan alueiden komiteassa on 350 jäsentä ja 350 varajäsentä. Heillä kaikilla on joko vaaleissa saatu valtuutus tai he ovat poliittisesti vastuussa vaaleilla valitulle elimelle kotikunnassaan tai -alueellaan. Lisätietoa maakohtaisista valtuuskunnista on saatavilla täältä.

Lähde: Euroopan alueiden komitea
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.