p

VTT: Paperiteollisuuden lietteille ja lentotuhkalle uutta käyttöä muovin-tuotannossa

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki, voidaanko paperi- ja kartonkiteollisuudessa syntyville erilaisille lietteille ja lentotuhkalle kehittää uutta teollista käyttöä. Laboratoriokokeet osoittivat, että öljypohjaisesta polypropeenimuovista jopa 50 % voidaan korvata näillä sivuvirroilla. Sivuvirrat soveltuvat ruiskuvalu- ja ekstruusiotekniikalla valmistettujen muovikomposiittien raaka-aineeksi.
Jopa puolet öljypohjaisesta polypropeenimuovista voidaan korvata paperiteollisuuden sivuvirroilla. Plastec Finland ja Wiitta valmistivat koe-erän lattialaattoja ja säilytysastioita, joissa sivuvirran osuus oli 30 %. Kuva: VTT

Paperin ja kartongin valmistuksessa syntyy runsaasti erilaisia sivuvirtoja, joista tällä hetkellä osa voidaan käyttää esimerkiksi betonin tai asfaltin raaka-aineena tai maanrakentamisessa korvaamaan luonnon kiviaineksia. Suuria määriä sivuvirtoja päätyy edelleen poltettavaksi ja kaatopaikoille.

Sivuvirtoja hyödyntämällä voidaan alentaa komposiitin valmistuskustannuksia, pienentää tuotannon ympäristövaikutuksia ja vähentää kokonaisjätemäärää. Samalla vähennetään öljypohjaisten muovien valmistusta.

Laboratoriokokeet osoittivat, että ruiskuvalulla valmistettavan komposiitin raaka-ainemassasta 50 % voi olla peräisin paperi- ja kartonkiteollisuuden sivuvirroista. Sivuvirran määrä vaikuttaa tuotteen ominaisuuksiin: lujuuteen, jäykkyyteen, lämmönkestävyyteen, ulkonäköön ja pinnan tuntumaan.

Plastec Finland Oy ja Wiitta Oy valmistivat projektin aikana lattialaattoja ja säilytysastioita, joissa sivuvirran osuus oli 30 %. Uusia sovelluskohteita etsitään jatkuvasti ja tulevaisuudessa ne voivat olla esimerkiksi kuljetuslavoja ja -laatikoita.

Sivuvirtojen tuotekohtainen käyttö komposiiteissa edellyttää vielä lainsäädännöllisten rajoitusten selvittämistä.

Tutkimus toteutettiin VTT:n koordinoimana EU:n seitsemännen puiteohjelman Reffibre-projektissa (nro 604187) vuosina 2013-2016. Projektiin osallistuivat VTT:n lisäksi Technische Universität Darmstadt, Papiertechnische Stiftung, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, Bumaga BV, Confederation des Industries Papetieres Europeennes CEPI Aisbl, Vrancart S.A. Adjud, Alucha SL, Papierfabrik Utzenstorf AG ja Holmen AB. Tutkimuksessa käytetyt sivuvirrat saatiin eurooppalaisilta yrityksiltä.

Projektisivut: REFFIPRE »»

Lähde: VTT
Julkaisi: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.