p

Vähähiilinen asuminen kiinnostavaa mutta tiedonpuute hidastaa yleistymistä

Omakotitaloalueilla voitaisiin saavuttaa noin 20 prosentin vähennys vuosittaisissa kasvihuonekaasupäästöissä vähähiilisyyden esteitä purkamalla. Tämä käy ilmi tuoreessa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyssä tutkimuksessa.
Omakotialue Jyväskylä, Nisula. Kuva: Tiia Monto (CC BY-SA 3.0)

Kyselytutkimuksen mukaan iso osa ihmisistä on kiinnostunut vähähiilisen asumisen tavoista. Noin 80 prosenttia ihmisistä haluaa säästää energiaa ympäristösyistä ja pyrkii toimimaan ympäristöystävällisesti aina kuin mahdollista. Vähähiilisen asumisen esteitä purkamalla omakotitaloalueilla voisi tutkimuksen mukaan saavuttaa noin 20 prosentin vähennys vuosittaisissa kasvihuonekaasupäästöissä.

LUT:ssä kehitetyn elinkaarimallin avulla laskettu vähennys perustuu sellaisten energiaratkaisuiden toimeenpanoon, joiden toteuttamisesta asukkaat ovat kiinnostuneita tai joita asukkaat ovat harkinneet. Näitä ratkaisuja ovat muun muassa lämpöpumput ja aurinkopaneelit.

Suurimmat esteet vähähiilisen asumisen kehittämiselle ovat tiedonpuute niin uusista teknologioista kuin mahdollisista saavutettavista vuosittaisista säästöistä sekä aiheutuvista kustannuksista.

Vaikka suurin osa vastaajista on kiinnostunut säästämään energiaa ympäristösyistä ja etenkin taloudellisten säästöjen vuoksi, lähes puolet uskoi, ettei mahdollisilla säästöillä olisi todellista taloudellista merkitystä ja yli puolet eivät olleet valmiita tinkimään elintasostaan energiansäästön vuoksi.

"Kannustimet valita vähähiilisiä energiaratkaisuja tulevat tällä hetkellä esimerkiksi verotuksesta ja muista valtiovallan käytössä olevista keinoista. Mutta olisiko tässä paikkaa uudentyyppiselle kuluttajille suunnatuille liiketoimintamalleille ja -innovaatioille, jotka kannustaisivat valitsemaan vähähiilisiä energiaratkaisuja?", sanovat tutkijat Suvi Konsti-Laakso ja Anna Claudelin.

Suomen loppuenergiankulutuksesta noin 30 prosenttia aiheutuu rakennuksista. Tästä osuudesta noin puolet kuluttavat asuinrakennukset. Samaan aikaan noin 70 prosenttia suomalaisista asuu yksi- tai kaksikerroksissa rakennuksissa, joten pientaloasujilla on merkittävä rooli asumisen kasvihuonekaasupäästöjen kannalta.

Työn tulokset vähähiilisen asumisen esteistä ja asenteista pohjautuvat kahdella Lahden asuinalueella toteutettuun kyselytutkimukseen. Kyselyyn vastasi 154 omakotitaloasujaa. Tutkimus tehtiin osana CleanAcceptance-hanketta, jossa kehitetään vähähiilistä asumista. Tutkimusta rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Päijät-Hämeen liitto.

Lähde: LUT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.