p

Kiertotaloudella voitaisiin jopa puolittaa Euroopan kulutuksen kasvihuonekaasupäästöt

Eurooppalaisten kulutus aiheuttaa 10 prosenttia globaaleista kasvihuonekaasupäästöistä. Yli puolet tästä koostuu Euroopassa kulutettavien tuotteiden materiaalien valmistamisesta. Deloitten tekemän tutkimuksen mukaan kiertotalouden avulla eurooppalaisen kulutuksen päästöjä voitaisiin toimialasta ja kunnianhimon tasosta riippuen vähentää 13 - 66 prosenttia. Avainasemassa on tuotteiden uudelleenkäyttö ja käyttöiän pidentäminen, kierrätys ei yksin riitä.
Kuva: Deloitte

Ruoka, rakentaminen, ajoneuvot ja sähkölaitteet vastaavat noin kolmannesta kaikista EU:ssa tapahtuvan kuluttamisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä. Deloitten tutkimus tarkasteli myös sellaisten Euroopassa kulutettujen tuotteiden päästöjä, joiden tuotanto on Euroopan ulkopuolella. Tähän sisältyy esimerkiksi raaka-aineiden louhinta, valmistus ja kuljetukset. Tuotteissa ja palveluissa käytettävien materiaalien lisäksi päästöjä aiheutuu sähköntuotannosta ja liikkumisesta.

”Yksinään ruokahävikki on valtava päästöjen aiheuttaja, josta on päästävä eroon. Kiertotalous on yksi suurista ratkaisumahdollisuuksista vähentää päästöjä erittäin merkittävästi. Tämä edellyttää meiltä kuluttajilta kulutustapojemme muuttamista ja valmistajilta kierrätettyjen materiaalien hyödyntämistä. Kiertotalous tukee luonnonvarojen säästämisen lisäksi ilmastopäästöjen tuntuvaa vähentämistä”,yritysvastuuliiketoimintaa Deloittella johtava Riikka Poukka kertoo.

Kolmannes ruoasta menee hukkaan EU:ssa

Euroopassa ruoka aiheuttaa 15 % EU:n kulutuksen kokonaispäästöistä. Kaikesta EU:n kulutukseen tuotetusta ruoasta kolmasosa joutuu hävikkiin. Tämä tarkoittaa 173 kilogrammaa hävikkiä jokaista henkilöä kohden EU:n 28 maassa. ”Raportissamme löysimme useita tapoja vähentää hävikkiä merkittävästi: esimerkiksi lisäämällä kuluttajien tietoisuutta, parantamalla kauppojen kysynnän ennakointiaennakointia sekä optimoimalla logistiikkaalogistiikkaa ja varastointiavarastointia. Lisäksi ruoan pakkausmateriaaleissa on löydettävä tasapaino materiaalien vähentämisen ja entistä paremman säilyvyyden välillä. Myös jätevesien ravinteita, kuten typpeä, fosforia ja kaliumia pitäisi kerätä ja käyttää uudelleen päästöjen leikkaamiseksi”, jatkaa Poukka.

Betonintuotanto aiheuttaa suurimman osan rakennusalan päästöistä

Rakennusalan on vaikea saavuttaa päästövähennyksiä rakennusmateriaalien laatuvaatimusten takia. Lisäksi kierrätetyn rakennus- ja purkujätteen markkinat toimivat huonosti, koska raaka-aineiden hinnat ja kaatopaikkamaksut ovat EU:n tasolla matalia. Alan päästöjä vähentäviä kiertotalousratkaisuja voisivat olla esimerkiksi rakennuskomponenttien modulaarisuus, eli se että vain tiettyjä komponentteja suuremmasta kokonaisuudesta vaihdetaan tai remontoidaan tarvittaessa. Lisäksi päästöjä vähentäisivät muun muassa kestävien tai kierrätettyjen materiaalien käyttö, kierrätysmateriaalien markkinapaikkojen luominen sekä rakennusten käyttöiän pidentäminen käyttötarkoitusta vaihtelemalla.

Materiaalin tehokkaampi kierrätys voisi vähentää autoteollisuuden päästöt melkein puoleen

Kiertotalouden mahdollisuudet ovat autoteollisuudessa erityisesti muualla kuin ajoneuvon käyttöön liittyvissä päästöissä, joihin teollisuuden huomio tällä hetkellä keskittyy. Ajoneuvojen kierrätys on EU:ssa korkealla tasolla, koska niissä käytettyjä metalleja on helppo kierrättää. Silti tehokkaampi kierrätys vähentäisi autoteollisuuden aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä 45 prosentilla. Ajoneuvon valmistamisen ja elinkaaren loppupään päästöjä voidaan vähentää esimerkiksi vuokraamalla ajoneuvoja tai niiden komponentteja, ajoneuvojen yhteiskäytöllä sekä lisäämällä kierrätettyjen materiaalien käyttöä valmistuksessa.

Sähkölaitteiden tuotanto aiheuttaa suurimman osan niiden elinkaaripäästöistä

Sähkölaitteiden aiheuttamista päästöistä vain 13 % johtuu sähkönkulutuksesta. Suurimmat päästövähennykset saavutettaisiin, jos sähkötuotteista tehtäisiin pitkäikäisempiä, niitä käytettäisiin uudelleen tai jos niiden valmistuksessa hyödynnettäisiin kierrätettyjä materiaaleja.

Kiertotalouden päästövähennyspotentiaalia laskettaessa tutkimuksessa tehdyt oletukset olivat ei-disruptiivisia: esimerkiksi jakamistalouden kasvu voi tuoda tutkimuksessa esitettyjä lukuja huomattavasti suurempia päästövähennyksiä.

Deloitten tutkimus: Circular economy potential for climate change migitation »» (pdf)

Lähde: Deloitte

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.