p

Jätevedestä raaka-aine typen, fosforin ja hiilen tuotantoon

Yhdyskuntajätevesiä ja osin myös teollisuuden jätevesiä voidaan hyödyntää nykyistä selvästi tehokkaammin hiilen ja ravinteiden lähteinä. Teknologian tutkimuskeskus VTT näkee jäteveden raaka-aineena, josta nämä arvoaineet otetaan talteen käyttökohteeseen sopivassa muodossaan. Ideaa viedään nyt eteenpäin pienen mittakaavan jätevesiratkaisuihin tähtäävässä Resurssikontti-projektissa.
Taskilan jätevedenpuhdistamo Oulu. Kuva: Wikimedia Commons (CC0)

Jäteveden käsittelyssä menetetään Suomessa Sitran selvitysten perusteella useiden miljoonien eurojen arvosta ravinteita ja hiiltä. Tehokkaalla ravinteiden kierrätyksellä vähennettäisiin vesistöjen rehevöitymistä aiheuttavaa ravinnekuormaa ja mineraalisten lannoitteiden valmistuksesta aiheutuvia ilmastohaittoja.

VTT on suunnitellut Resurssikontti-konseptin, joka koostuu teollisuudessa käytössä tai kehitteillä olevista fysikaalis-kemiallisista menetelmistä. Niitä yhdistetään siten, että aineiden talteenotossa keskitytään nimenomaan muodostuviin tuotteesiin eli ravinteisiin, biohiileen ja puhtaaseen veteen sen hävittämisen sijaan. Toimintamalli ei sisällä biologista käsittelyä, joten se voidaan toteuttaa joustavasti eri suuruusluokissa paikallisesti ja sesonkiratkaisuna.

”Testaamme konseptia Paraisten kaupungin jätevedenpuhdistamolla tänä vuonna. Tavoitteena on myös selvittää sen toimivuutta saaristo-olosuhteissa, joissa haasteena on taata muutamien kymmenien talouksien toimiva jäteveden puhdistus ja puhdistetun veden mahdollinen hyötykäyttö esimerkiksi kasteluvetenä”, kertoo liiketoiminnan kehityspäällikkö Mona Arnold VTT:ltä.

Jatkoprojektissa VTT varmistaa osaprosessien toimivuuden ja tekee parhaasta kokonaisratkaisusta alustavat investointi- ja käyttökustannuslaskelmat. Parhaat teknologiat yhdistetään liikuteltavaan jätevesipuhdistuskonttiin, jota voidaan käyttää pienen mittakaavan jätevesikohteissa. Kontin avulla kotimaiset yritykset voivat osoittaa tuotteidensa teknologiset vahvuudet ja näin parantaa liiketoimintamahdollisuuksiaan kansainvälisillä markkinoilla.

Projektin tuloksista hyötyvät erityisesti kunnalliset jätevesilaitokset, teknologian toimittajat ja kemianteollisuus sekä kierrätysravinteiden ja maanparannusaineiden valmistajat, joiden käyttöön projektissa tuotetaan tietoa innovatiivisista käsittelyratkaisuista ja talteen otetuista ravinteista, hiilestä ja muista tuotteista.

Ympäristöministeriön Raki2-ohjelmaan kuuluva Resurssikontti-projekti alkoi 1.12.2016 ja päättyy 31.12.2017. Rahoittajina hankkeen ensi vaiheessa ovat ympäristöministeriö ja VTT. Ohjausryhmässä toimivat edellä mainittujen lisäksi Sofi Filtration, Aquaminerals, Owatec Group, Kemira, Dewaco, Econet Group, BSAG, Paraisten kaupunki ja Pöyry. VTT:n osuus projektissa on jätevedenkäsittelykonseptien suunnittelu, määrittely ja testaus sekä niiden teknis-taloudellinen evaluointi.

Jäteveden arvoaineet: hiili, fosfori, typpi, vesi ja metallit

  • Hiilen talteenotto mahdollistaisi energiatuotteiden, maanparannusaineiden ja öljyä korvaavien tuotteiden valmistuksen.
  • Fosforin kierrätys on elintärkeää ruuantuotannossa. Louhittava mineraalifosfori luokitellaan kriittisiin raaka-aineisiin.
  • Typpi on suuri ympäristöuhka vesistöille ja ilmalle ja sen kierrätys säästää energiaa.
  • Veden puhdistus jätevedestä on huomattavasti halvempaa kuin merivedestä.
  • Metallien, kuten kaliumin ja magnesiumin, talteenotto ja kierrätys ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämpää.

Lähde: VTT

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.