p

INTAROS-projekti kehittää tulevaisuuden havaintoverkostoa arktiselle alueelle

Arktinen alue on muuttumassa voimakkaasti ilmastonmuutoksen seurauksena.Tämän takia arktiselta alueelta kaivataan yhtä tarkempia havaintoja.  Uuden 20 maan ja 15 miljoonan euron yhteisen INTAROS-projektin tavoitteena on luoda entistä kattavampi ja yhtenäinen havaintojärjestelmä arktiselle alueelle.
Arctic. Kuva: David Mark

Ilmastonmuutos koettelee arktista aluetta nopeammin ja vakavammin kuin muita maapallon alueita. Ilmastonmuutoksen seurauksen arktisen alueen lämpötilat kohoavat, merijää vähenee, ikirouta sulaa ja merivirrat muuttuvat.  Ympäristön muutokset vaikuttavat arktisten alueiden elinolosuhteisiin. Samalla myös alueen meriliikenteen, matkailun ja luonnonvarojen hyödyntämisen ennakoidaan lisääntyvän.

Jotta arktisen alueen ympäristön kehitystä voidaan tarkasti seurata tulevaisuudessa, arktisilta alueilta tarvitaan yhä enemmän ja tarkempia havaintoja. EU:n Horizon 2020 -ohjelman alle kuuluvan INTAROS-porjektin tavoitteena on tuoda lisää tietoa arktisilta alueilta. Projektin tärkein tavoite on kehittää tehokas ja keskitetty arktinen havaintojärjestelmä laajentaen, parantaen ja yhdistäen eri tahojen tuottamaa havaintotietoa eri puolilta arktista aluetta. Projektin tavoitteena on koota ilmakehän, meren ja lähiavaruuden havainnot yhteen arkistoon, josta havainnot ovat helposti mm. tutkijoiden käytettävissä, analysoitavissa ja visualisoitavissa.

Ilmatieteen laitoksella keskeinen rooli hankkeessa

Ilmatieteen laitoksella on projektissa keskeinen rooli, sillä Ilmatieteen laitos monitoroi ja tuottaa monenlaista havaintodataa arktisilta alueilta. Esimerkiksi Sodankylän kansallisessa satelliittipalvelukeskuksessa vastaanotetaan ja arkistoidaan satelliittien välittämiä havaintoja lähes reaaliaikaisesti Suomesta, Euroopasta ja koko pohjoiselta pallonpuoliskolta. ”Ilmatieteen laitoksen tehtävänä on selvittää ja parantaa jo olemassa olevaa havaintoverkostoa ja satelliiteista tehtäviä lumihavaintoja”, kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Roberta Pirazzini.

Ilmatieteen laitos on mukana myös arktisen alueen havaintoverkoston kehittämisessä.  Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus Sodankylässä toimii monipuolisena ja pitkälle kehitettynä havainto- ja tutkimusalustana.  Alueella tuotetaan ainutlaatuista tietoa paitsi ilmakehän eri kerrosten, myös kasvillisuuden, maaperän ja lumen vaikutuksesta muun muassa hiilidioksidin pitoisuuteen ja hiilen kiertoon. Tutkimuskeskuksessa vastaanotetaan dataa useista satelliiteista. INTAROS-hankkeen kautta Sodankylässä toimivan keskuksen toimintaa laajennetaan edelleen.

Yhteistyössä muiden INTAROS-kumppanien kanssa Ilmatieteen laitos tulee lisäämään sekä lumesta että merijäästä arktisella alueella tehtäviä havaintoja. Tämä tapahtuu mm. asentamalla Jäämerelle enemmän merentutkimuspoijuja ja ottamalla käyttöön uusia laivoihin sijoitettuja merijäätä tutkivia asemia.

Jotta projekti voi vastata ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin, tarvitaan paljon yhteistyötä. INTAROS-projekti tuo yhteen 49 eri organisaatiota 20 eri maasta Euroopasta, Pohjois-Amerikasta ja Aasiasta.

Arktisten alueiden tulevaisuus näkyy Suomessa lähivuosina, sillä Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle toukokuun 2017 ja toukokuun 2019 väliseksi ajaksi.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.