p

Ilmastopalveluiden tuottamaa tietoa halutaan tehokkaampaan hyötykäyttöön

Suomen ja koko Euroopan kansantaloudet ja yhteiskunnat voisivat hyödyntää ilmastopalveluja paremmin sekä nykytoiminnassa että varautuessaan ilmastonmuutokseen.
Kuva: Josep Monter

Askel ilmastopalvelujen käytön lisäämiseen on uusi EU-MACS-hanke, jossa analysoidaan ilmastopalvelumarkkinoiden toimintaa. "Hankkeessa halutaan selvittää ilmastopalvelumarkkinoiden esteitä ja mahdollisuuksia eli miksi olemassa olevaa tietoa ei hyödynnetä nykyistä enempää", toteaa Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Adriaan Perrels. Tarjolla on paljon ilmastotietoja, ilmastomalleja tai esimerkiksi satelliittiaineistoja mm. EU:n suuren Copernicus-satelliittiohjelman kautta.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa eri toimialoihin?

Suomessa esimerkiksi tällaisesta ilmastotiedosta voisi ottaa Ilmatieteen laitoksen tuottamat ilmastopalvelut. Käytännössä Ilmatieteen laitos voi tuottaa vaikkapa Lapin matkailuyrittäjälle arvion siitä, kuinka pysyvän lumipeitteen alkamisajankohta muuttuu seuraavien kolmenkymmenen vuoden aikana ja miten yrityksen toimintaa voisi sopeuttaa tämän tiedon pohjalta. Myös finanssialalle, esimerkiksi vakuutusyhtiöille ja kiinteistösijoitusyhtiöille, voidaan kehittää räätälöityjä ilmastopalvelutuotteita.

 "Ilmastopalvelumarkkinoilla voi olla monenlaisia esteitä, jotka aiheuttavat sen, että saatavilla olevaa tietoa ei hyödynnetä tarpeeksi tehokkaasti. Ilmastotiedon ja ilmastopalveluiden käyttäjät eivät välttämättä osaa tai pysty käyttämään ilmastopalveluita, koska heillä ei siihen nykytilanteessa ole esim. taloudellisia resursseja tai osaamista niiden hyödyntämiseen. Näistä esteistä olemme siis hankkeessa kiinnostuneita. Meidän tarvitsee kehittää käyttäjälähtöisempiä palveluita ja kehittää myös niihin liittyviä oheispalveluita, kuten koulutusta, neuvontaa ja konsultointia. Silloin ilmastopalvelujen suuri hyötypotentiaali avautuu laajemmalle käyttäjäkunnalle", Adriaan Perrels huomauttaa.

Ratkaisuja markkinoiden vilkastuttamiseen

Paitsi että hankkeessa tutkitaan markkinoiden toimintaa, siinä myös innovoidaan ja kehitetään uusia ratkaisuja markkinoiden vilkastuttamiseksi. Ratkaisut voivat olla uusia tuotteita, toimintatapoja ja ehdotuksia, jotka ohjaavat ja muokkaavat markkinoita, jotta kysyntä ja tarjonta kohtaisivat aiempaa paremmin ja useammin. Innovointia ja kehitystyötä tehdään hankkeessa kolmen eri sektorin toimijoiden kanssa. Sektorit ovat finanssiala, matkailuala ja kaupunkisuunnittelu.

Käynnissä on myös toinen samaan asiaan keskittyvä hanke. MARCO-hankkeessa markkinoita lähestytään yhdeksän tapaustutkimuksen kautta. MARCOssa tavoitteena on miettiä ja ehdottaa eräänlaista ilmastopalvelumarkkinoiden "seurantakeskusta  tai market observatorya", jonka avulla markkinoiden kehittymistä voidaan seurata. MARCO haarukoi myös sitä, millainen potentiaali ilmastopalvelumarkkinoilla koko Euroopassa on olemassa.

EU-MACS hankkeessa Ilmatieteen laitoksella on keskeinen rooli hankkeen koordinaattorina ja sekä tärkeänä partnerina useissa työpaketeissa Kummatkin hankkeet rahoitetaan Euroopan Unionin Horizon 2020 - Fighting and adapting to climate change -ohjelmasta.

EU-MACS-hankkeessa on mukana Ilmatieteen laitoksen lisäksi useita tutkimuslaitoksia mm. Hollannista, Saksasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta. MARCOssa on mukana tutkimuslaitoksia Ranskasta, Tanskasta ja Saksasta. Hankkeet alkoivat 1.11.2016 ja päättyvät lokakuussa 2018.

Lähde: Ilmatieteen laitos

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.