p

Tarvitaan vahvempia toimenpiteitä ilmansaasteiden torjuntaan

Ilman saastumisella on merkittäviä vaikutuksia eurooppalaisten terveyteen, erityisesti kaupunkialueilla, Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) uuden raportin mukaan. Vaikka ilmanlaatu on hitaasti paranemassa, ilmansaasteet ovat edelleen suurin yksittäinen ympäristön terveysriski Euroopassa, mistä seuraa heikompi elämänlaatu ja sairauksia, sekä arviolta 467 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain.
Kuva: OpenClipart (CC0)
Päästövähennykset ovat johtaneet parannuksiin Euroopan ilmanlaadussa, mutta ei tarpeeksi välttää kohtuutonta haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Perimmäiset syyt itse aiheutettuun ilman saastumiseen vaatii perusteellista ja innovatiivista muutosta liikkuvuutemme, sekä energia ja elintarvike järjestelmiin.

EEA:n "Euroopan ilmanlaatu - 2016 raportissa" esitetään ajantasaistettu yleiskatsaus ja analyysi Euroopan ilmanlaadusta  vuosilta 2000-2014 kaikilta  Euroopan virallisilta mittausasemilta, mukana myös 400 kaupunkia. Se osoittaa, että vuonna 2014 noin 85% Euroopan kaupunkiväestöstä altistui (PM2,5) pienhiukkasille tasolla, jonka Maailman terveysjärjestö (WHO) katsoo haitalliseksi terveydelle. Hiukkaset voivat aiheuttaa tai pahentaa sydän- ja verisuonitauteja, astmaa ja keuhkosyöpää.

Raportissa annetaan myös uudet arviot terveysvaikutuksille, eniten haitallisiin ilman epäpuhtauksiin, perustuen vuoden 2013 tietoihin. PM2.5 altistuminen aiheutti noin 467 000 ennenaikasta kuolemaa 41 Euroopan maassa vuoden 2013 aikana. Euroopan unionissa, ennenaikaisia kuolemia oli yli 430 000. Typpioksidin (NO2) ja alailmakehän otsonin (O3) arvioituja vaikutuksia oli noin 71 000 ja 17 000 ennenaikaista kuolemaa vastaavasti Euroopassa.
"Päästövähennykset ovat johtaneet parannuksiin Euroopan ilman laadussa, mutta ei tarpeeksi välttää kohtuutonta haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle", sanoi EEA:n pääjohtaja Hans Bruyninckx. "Meidän täytyy puuttua juuri syihin, jotka vaativat perusteellista ja innovatiivista muutosta liikkuvuutemme, sekä energia ja elintarvike järjestelmiin. Tämä muutosprosessi edellyttää toimia meiltä kaikilta, myös viranomaisilta, yrityksiltä, kansalaisilta ja tutkimusyhteisöiltä".
Ympäristö-, meri- ja kalastus komissaari Karmenu Vella oli tyytyväinen raporttiin ja lisäsi: "EEA: n raportin muistutus ilmanlaadusta tarkoittaa, että tämä aihe on pidettävä korkealla poliittisella asialistalla. Euroopan komissio tekee niin, ja on sitoutunut turvaamaan ilmanlaatuun parannuksia. Yksi tapa jota voimme tehdä on auttaa eri tasoja toimimaan paremmin yhdessä. Jos ilmanlaadun ongelmat ovat paljolti kaupunkien niin on selvää, että paikallis- ja aluehallinnoilla on keskeinen asema ratkaisujen löytämisessä".

Raportissa korostetaan ilmanlaadun kuitenkin parantuneen vuosien varrella. Keskimäärin vuosittainen PM10 on laskenut 75%:lla seuratuilla paikoilla vuosina 2000-2014. Samoin PM2.5 pitoisuudet ovat keskimäärin laskeneet vuodesta 2006 vuoteen 2014 kaikilla mittausasemilla (kaupunki, liikenne ja ympäristö). Pienhiukkasiin (PM) altistuminen on myös vähentynyt vuosien varrella.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.