p

Kaupunkien välinen yhteistyö helpottaa ilmastonmuutokseen sopeutumista

Kuntien ja alueiden tehokkailla toimilla voidaan edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista, vähentää vahinkojen kokonaiskustannuksia sekä säästää luonnonvaroja ja inhimillisiä voimavaroja Euroopassa. Sen vuoksi tarvitaan Euroopan komission tukea eri hallintotasojen välisen yhteistyön tiivistämiseksi tällä alalla, todetaan Sirpa Hertellin (EPP) laatimassa lausuntoluonnoksessa, joka hyväksyttiin Euroopan alueiden komitean ympäristövaliokunnan (ENVE) kokouksessa 1. joulukuuta.

Sirpa Hertell Kuva: AK
Euroopan komissio arvioi parhaillaan ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevää EU:n strategiaa ottaen huomioon vuonna 2014 hyväksytyt, vuoteen 2030 ulottuvat EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet sekä Pariisin COP21-kokouksen vuonna 2015 hyväksymän sopimuksen. Arvioinnin perusteella laaditaan uusi EU:n strategia, joka on määrä julkaista vuonna 2018.

"Ilmastonmuutokseen sopeutumista käsittelevän EU:n uuden strategian laadinnan yhteydessä Euroopan komission olisi helpotettava osaamisen siirtoa kaupunkien välisellä yhteistyöllä, josta esimerkkinä voidaan mainita kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen yhteydessä ehdotetut ystävyyskaupunkiohjelmat. Ne ovat osoittautuneet onnistuneiksi ja arvokkaiksi. Paikallis- ja aluetason käyttöön on myös asetettava asianmukaisia seuranta-, raportointi- ja arviointivälineitä", esittelijä Sirpa Hertell huomauttaa.

Eri alueiden ja kuntien sopeutumiskyky vaihtelee tiedon, rahoituksen ja henkilöresurssien saatavuuden sekä jäsenvaltioiden lainsäädäntöpuitteiden erojen takia. Hertell katsoo, että Euroopan komission tulisi asettaa Euroopan paikallis- ja alueviranomaisten käyttöön helposti saatavaa ja ymmärrettävää tietoa tarjolla olevista varoista ja rahoitusvälineistä ja antaa ohjausta ja tukea siitä, miten olemassa olevia välineitä saadaan käyttöön ja miten niitä sovelletaan.

"Euroopan komission olisi jatkettava sellaisten innovatiivisten keinojen tutkimista, joiden avulla investointeja voidaan kanavoida paikallis- ja alueviranomaisille sopeutumistoimia varten. Olemme etulinjassa ilmastonmuutoksen vaikutusten kokijoina ja myös ilmastonmuutokseen vastaamisessa", ENVE-valiokunnan ja Espoon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Hertell toteaa.

Lausunto esitetään AK:n hyväksyttäväksi sen helmikuussa 2017 pidettävässä täysistunnossa.

Lähde: Alueiden komitea

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.