p

Greenpeace vaatii parempaa suojelua pohjoisille havumetsille

Greenpeace vetoaa valtionpäämiehiin Kanadassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä, jotta pohjoinen havumetsävyöhyke suojellaan nykyistä paremmin. Suurin osa maailman valtioista on allekirjoittanut kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden suojelusopimuksen, joka velvoittaa lisäämään myös metsien suojelua.


Pohjoiset havumetsät ovat maailman suurin maanpäällinen hiilen varasto. Metsien puustoon ja maaperään on sitoutunut enemmän hiiltä kuin trooppisiin sademetsiin. Havumetsiä kuitenkin uhkaavat kasvavat hakkuut ja hallitsemattomat, ihmisen toiminnasta aiheutuvat metsäpalot etenkin Venäjällä. Pohjoisista metsistä arvioidaan olevan suojeltu vain noin kolme prosenttia.

“Suomenkin metsät ovat osa suurta pohjoista havumetsää, joka on elintärkeä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Hallitsematon metsien hävitys voi muuttaa hiilivaraston hiilipommiksi”, sanoo Greenpeacen metsävastaava Matti Liimatainen.

Kanada, Ruotsi, Suomi ja Venäjä ovat ratifioineet kansainvälisen biodiversiteettisopimuksen (Convention on Biological Diversity - CBD) ja hyväksyneet siihen liittyvät Aichi-tavoitteet. Näissä Suomenkin hyväksymissä tavoitteissa sanotaan muun muassa, että “vuoteen 2020 mennessä kaikkien luonnonelinympäristöjen, mukaan lukien metsien, vähenemisvauhti on vähintään puolitettu ja, missä mahdollista, saatettu lähelle nollaa. Luonnonelinympäristöjen heikentymistä ja pirstoutumista on merkittävästi vähennetty.”  Biodiversiteettisopimuksen osapuolikokous on parhaillaan käynnissä Cancúnissa Meksikossa.

Juha Sipilä on vastuussa hallituksensa pääministerinä, että Suomi saavuttaa tavoitteensa. Tällä hetkellä Suomi ei ole tekemässä mitään konkreettista tavoitteiden saavuttamiseksi - metsien hakkuita ollaan lisäämässä rajusti ja samaan aikaan suojelun rahoitus ja tavoitteet on leikattu”, Liimatainen muistuttaa.

Greenpeace on avannut kampanjan, jossa kansalaiset ympäri maailmaa vetoavat Kanadan, Ruotsin, Suomen ja Venäjän valtionpäämiehiin pohjoisten havumetsien suojelemiseksi. Monivuotinen kampanja sisältää myös muuta toimintaa pohjoisten havumetsien suojelemiseksi.

“Varsinkin Suomessa kasvavan biotalouden myötä rajusti lisääntyvät hakkuut köyhdyttävät metsäluontoa ja kuormittavat vesistöjä. Tehometsätalous aiheuttaa vahinkoja poronhoidolle ja haittaa virkistyskäyttöä. Kielteistä kehitystä kompensoimaan tarvitaan lisää suojelualueita ja vähemmän avohakkuita”, Liimatainen vaatii. “Metsäteollisuuden tulisi osallistua metsien suojeluun omalla kustannuksellaan aiheuttaja maksaa – periaatteen mukaisesti.

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.