p

Euroopan vihreä energiapolitiikka on katastrofi ympäristölle

Euroopan unionin ehdotus tarkistaa uusiutuvan energian viherpesu politiikkaa ei ratkaise vakavia puutteita, sanovat metsien suojeluryhmät.


Ehdotuksen mukaan EU saa 65 prosenttia uusiutuvaa  bioenergiaa, lähinnä puusta, mutta on jättänyt varmistamatta tuleeko tämä bioenergia kestävistä lähteistä, joka johtaisi pienempiin päästöihin kuin polttamalla fossiilisia polttoaineita. EU:n politiikka eräissä tapauksissa johtaa metsäkatoon, biologisen monimuotoisuuden häviämiseen ja suurempaan määrään hiilidioksidia ilmakehään kuin kivihiilellä.

"Teollisessa mittakaavassa palavan biomassan käyttäminen sähkön- ja lämmön tuottamiseen on osoittautunut katastrofaaliseksi", sanoo Linde Zuidema metsiensuojeluryhmä Fern'istä. "Todisteet siitä, että sen kasvava käyttö lisää päästöjä ja tuhoaa metsiä Euroopassa ja muualla on ylivoimainen".

Euroopan komissio on esitellyt ehdotuksen "puhtaan energian" paketista vuoteen 2030. Siihen kohdistui muutamia kriittisiä kysymyksiä, mutta poliitikot käsittelivät ne vain pinnallisesti.

"Se on melkein pahempi kuin olla tekemättä mitään", BirdLife Euroopan & Keski-Aasian bioenergian päällystöön kuuluva Sini Erajaa sanoo, ja kuvaa muutoksia ”viherpesuksi”.

Palava biomassa

Esimerkiksi yksi ehdotettu muutos soveltaa on EU: n kestävyyskriteerit biomassan käyttöön lämpöä- ja sähköä tuottavissa voimalaitoksissa, joiden teho on vähintään 20 megawattia tai enemmän. Tämä tarkoittaa muistion ehdotuksen mukaan sitä, että sähköä ja lämpöä biomassalla tuottaa vähintään 80 prosenttia vähemmän kasvihuonekaasu päästöjä fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna vuoteen 2021 ja 85 prosenttia vähemmän vuoteen 2026 mennessä.

Saatatte ajatella, että palava biomassa ei johda suurempiin kasvihuonekaasupäästöihin kuin fossiilisten polttoaineiden käyttö, mutta se on kaukana siitä. Toteamus on harhaanjohtava, koska se ei tee selväksi sitä, että EU:n laskentatapa päästöistä olettaa ettei biomassan polttaminen tuota hiilidioksidia lainkaan.

Oletuksena on, että näitä päästöjä ei tarvitse laskea, koska metsien kasvaessa ne imee yhtä paljon hiilidioksidia kuin vapautuu niitä poltettaessa. Mutta tämä oletus ei ole totta esitettyinä ajanjaksoina, jolla pyritään rajoittamaan ilmastonmuutosta. Puun poltolla seurauksena voi olla suuremmat päästöt kuin kivihiilellä.

Fakta:
Puun kasvu hakkuukuntoon kestää n. 40-50 vuotta Suomen oloissa, Lapissa jopa 100 vuotta. Kasvun aikana puuhun kertynyt hiilidioksidi poistuu palossa siitä heti, kun taas esim. puun lahoaminen vapauttaa hiilidioksidia vuosikymmeniä, jopa yli sata vuotta.

Tämä seikka ei ole kiistanalainen. Sen hautaaminen syvälle EU:n omaan vaikutusten arviointiin on tunnustus, ettei palava puumassa ole hiilineutraali, niinpä metsien biomassaa polttamalla voivat päästöt lisääntyä.

Hiilineutraali?

Mutta koska EU ei laske kyseisiä päästöjä ja vaatii hiilivähennyksiä tehtäväksi toiminnoista, jotka harvoin tuottavat niitä. Tätä kutsutaan "suureksi hiili huijaukseksi".


Tuoreessa raportissa Birdlife ja muut ryhmät dokumentoi useita esimerkkejä siitä, miten EU:n tuet ajavat metsien hävittämistä Euroopassa ja muualla. Mukamas suojellaan metsiä kaatamalla niitä.

Metsien suojeluryhmät haluavat EU:n hylkäävän tavoitteet käyttää yhä enemmän bioenergiaa, erityisesti metsä bioenergiaa. "Emme sano ettei bioenergialla ole mitään roolia, kertoo Erajaa, "mutta se on vähäisempi".

Kriittisesti kysyttäessä, Euroopan komission tiedottaja kertoi, että komissio on sitoutunut varmistamaan biomassan käytön energiantuotannossa olevan kestävää kaikkialla EU: ssa.

Jäsenmaiden teollisuudenalat tukevat taloudellisia hyötyjä bioenergiasta ja taistelevat etujensa puolesta.

Yläkuva, puuhake: Pixabay

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.