p

Digitaalisen etäseurantajärjestelmän käyttöönotto vähentäisi veneilijöiden jätevesipäästöjä

Huviveneiden jätevesien keruujärjestelmän digitalisoinnilla voidaan ehkäistä veneilijöiden ravinnerikkaiden käymäläjätevesien päätymistä mereen. Tieto selviää tuoreesta Pidä Saaristo Siistinä ry:n ja Turun yliopiston yhteisen Tankkivahti-hankkeen loppuraportista.
Kelluva imutyhjennysasema. Kuva: © PSS ry


Huviveneiden jätevesien päästökielto Suomen aluevesillä on ollut voimassa vuodesta 2005 lähtien. Pidä Saaristo Siistinä ry ylläpitää muun muassa Saaristomerellä 11 kelluvaa käymäläjätteiden imutyhjennysasemaa ympäristön huomioivan veneilyharrastuksen mahdollistamiseksi. Aikaisemman selvityksen mukaan täyttyneellä keruuasemalla pettymässä käynyt veneilijä saattaa edelleen helposti tyhjentää veneensä WC-jätevesitankin mereen.

Etäseurantajärjestelmä välittää täyttymisasteen reaaliajassa

Tammikuussa 2015 käynnistyneen ja Ympäristöministeriön rahoittaman Tankkivahti-hankkeen tavoitteena oli parantaa vesi-WC:llä varustettujen huviveneiden käymäläjätteiden keruuasemien käytettävyyttä sekä säästää euroja ja ympäristöä. Hankkeen aikana yhteen PSS ry:n imutyhjennysasemaan asennettiin Enevo Oy:n tarjoama digitaalinen etäseurantajärjestelmä, jonka avulla on pystytty reaaliaikaisesti seuraamaan keruuaseman täyttymisastetta. Tämä on mahdollistanut keruuaseman tyhjennysaikataulun ennakoinnin ja ehkäissyt yllättävän täyttymisen ja hetkellisen käytöstä poissaolon. Vilkkaana veneilykautena hetkellinenkin käyttökatkos saattaa johtaa siihen, että läheiselle merialueelle syntyy paikallisia jätevesipäästöjä.

– Selvitys tuotti meille tärkeää tietoa työn optimoinnista. Vaikka laskelmat ovat teoreettisia, ne osoittivat sen, että etäseuranta on merkittävä huoltotoimintaa tukeva työkalu järjestelmän toimivuuden takaamiseksi, toteaa PSS ry:n projektipäällikkö Hanna Haaksi.

Koko keruujärjestelmän kattaminen sensoreilla ei kuitenkaan ole taloudellisesti perusteltua ja vaatii toimintaan osoitettua ylimääräistä rahoitusta. Parhaiten etäseurantajärjestelmästä on apua vilkkaimmin käytettyjen keruuasemien seurannassa ja huoltoaluksen liikennöinnin kannalta hyvin etäällä sijaitsevien keruuasemien tarkkailussa.

Veneilijöiden jätevesillä erityisen korkea leväpotentiaali

Tankkivahti-hankkeen selvitys osoittaa, että hyvin toimiva jätevesien keruujärjestelmä auttaa veneilijöitä noudattamaan lakia ja säästää merellistä luontoa turhalta jätevesikuormitukselta. Kesällä 2016 tehty huviveneiden käymäläjätevesien keruuaseman sisällön kemiallinen analyysi osoitti, että veneilijöiden jätevesien sisältämät ravinteiden määrät ovat huomattavan korkeita, sillä niissä käytetään hyvin vähän huuhteluvettä esimerkiksi suhteessa kotitalouksien jätevesiin. Mereen päästettynä ne aiheuttaisivat kymmenien tuhansien kilojen leväpotentiaalin.

– Haluan myös nostaa esille sen, että veneilijää velvoitetaan toimimaan oikein, mutta sitä varten tarvitaan luotettavasti toimivaa infrastruktuuria. Tällä hetkellä se on puutteellista ja siihen yritämme PSS ry:ssäkin hakea ratkaisua, mutta yksin emme siihen pysty, muistuttaa Haaksi.

Lähde: Pidä Saaristo Siistinä ry

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.