p

Suomen energialinjaukset mahdollisesti haitallisia ilmastolle

Suomen luonnonsuojeluliitto kannustaa Juha Sipilän hallitusta jatkamaan työtään uusiutuviin energiamuotoihin siirtymisessä ja energiatehokkuuden parantamisessa. Samalla liitto varoittaa hallitusta perustamasta päästövähennyksiä puupohjaiseen bioenergiaan. Tämä saattaa johtaa jopa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvuun.
Uusiutuva energia. Kuva: Pixabay (CC0)

Julkisuudessa olevien tietojen mukaan Sipilän hallituksen valmistelema energia- ja ilmastostrategia korostaisi kotimaisten biopolttoaineiden käyttöä. Tieliikenteessä on luvassa mittavat investoinnit nestemäisiin biopolttoaineisiin, joiden osuus nousisi nykyisestä 13 prosentista 33 prosenttiin. Myös sähköautoja ollaan lisäämässä. Kivihiilen käyttökieltoa punnitaan, mutta samalla turpeen energiakäyttöä saatetaan lisätä.

Energia- ja ilmastostrategiaan on määrä sisältyä vuoteen 2050 ulottuva skenaario, jossa siirrytään 100 % uusiutuvaan energiaan. Tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista energiamurrosta, jossa kansalaisten oman energiantuotannon sekä kysyntäjouston ja energian varastoinnin merkitys kasvaa.

Kivihiilen kiellon ilmastovaikutukset riippuvat muista toimista

Tutkijoiden mukaan maapallon lämpötilan nousun pitäminen 1,5 asteessa tai selvästi alle kahdessa asteessa tarkoittaa kivihiilen poltosta luopumista globaalisti vuoteen 2025 mennessä. Jyrki Kataisen hallituksen tavoitteena oli luopua kivihiilestä vuonna 2025, Sipilän hallitus tähtää vuoteen 2030.

"Hallituksen toimet ovat oikeansuuntaisia mutta hitaita ja puutteellisia. Myös kotimaisen kivihiilemme eli turpeen käyttö tulisi lopettaa viipymättä. Jos turpeen ja puun polton kasvua ei rajoiteta kivihiilikiellon yhteydessä, ilmakehän hiilidioksidipitoisuus voi näillä toimilla jopa kasvaa", Luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho sanoo.

Turpeen ja puun polton hiilidioksidipäästöt ovat samaa luokkaa kivihiilen kanssa, mutta niiden energiasisältö on heikompi. Lyhyessä kierrossa olevan biomassan uusiutuminen sitoo mahdollisesti aikanaan vapautuneen hiilen ilmakehästä, mutta tämä tapahtuu viiveellä. Kantojen ja järeän puun kohdalla puhutaan jo useista vuosikymmenistä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kasvu lyhyelläkin aikavälillä lämmittää ilmastoa, joten puunpoltto ei ole ilmastoneutraalia. Hakkuiden lisääminen pienentää Suomen metsien hiilinielua, millä on haitallinen vaikutus ilmastoon. Se uhkaa myös luonnon monimuotoisuutta.

"Tarvitsemme lisää uusiutuvia energialähteitä, joita ei polteta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi tuuli- ja aurinkoenergiaa, datakeskusten hukkalämmön hyödyntämistä, lämpöpumppuja ja jätevesien lämpöä", Aho selventää.

Liikenteessä energialähteen lisäksi muutoksia liikennemääriin

"Polttomoottoreihin perustuvat suuret investoinnit ovat lyhytnäköisiä. Suomen ei kannattaisi haaveilla metsiemme käytöstä liikennepolttoaineisiin", Aho muistuttaa.

Kansainväliset trendit viittaavat sähköautojen voittokulkuun. Esimerkiksi Potsdamin ilmastovaikutusten instituutin johtajan John Schellnhuberin mukaan polttomoottorin aikakausi päättyy viimeistään vuonna 2030, jos ilmastotavoitteista halutaan pitää kiinni. Nyt ostettavilla autoilla ajetaan vielä 15 vuoden päästä. Liikenneratkaisuja pohditaan tältä pohjalta jo poliittisella tasolla esimerkiksi Saksassa ja Norjassa.

Luonnonsuojeluliitto muistuttaa, että Suomen olosuhteissa sähköautojen lisäksi myös biokaasu- ja vetyautot ovat hyviä vaihtoehtoja. Jyväskylän yliopiston Ari Lampisen selvityksen mukaan biokaasun raaka-ainetta olisi saatavissa kotimaisista biojätteistä 14 TWh:n edestä eli arviolta joka neljännelle henkilöautolle. Mahdollisuus tuottaa aurinko- ja tuulienergian avulla lisäkaasua parantaa edelleen kaasuautojen näkymiä.

Liikennejärjestelmän uudistamisessa oleellista on liikkumistarpeen vähentäminen. Tätä voi edistää toiminta- ja työtapojen muuttamisen sekä palveluiden ja maankäytön suunnittelun kautta. Kevyeen liikenteeseen ja joukkoliikenteeseen voidaan panostaa kaupunkiseuduilla, mutta maaseudulla tarvitaan uusia ratkaisuja kestävien liikkumismuotojen tueksi.

Lähde: SLL

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.