p

Elinkaariajattelulla kohti kestävämpiä päätöksiä

Pian uudistuvan hankintalain myötä elinkaariajattelu on saamassa enemmän painoarvoa, kun elinkaarihankintamallin tavoitteena on lisätä laadun sekä ympäristö- ja työllisyysnäkökulman merkitystä kilpailutuksissa. Julkisen sektorin odotetaankin olevan suunnannäyttäjä kestävän kehityksen näkökulmien huomioon ottamisessa jo hankintavaiheessa. Erityisesti suunnittelu- ja tuotekehitysnäkökulmasta elinkaarimalli on merkittävä parannus, sillä valtaosa elinkaarikustannuksista määräytyy elinjakson alussa tehdyillä suunnitteluratkaisuilla. 
greenled valaistus. Kuva: Greenled


Pienten ja nopeiden ratkaisujen sijaan älykkäitä kokonaispalveluita 

Meille Greenledillä elinkaariajattelu on parasta energiatehokkuutta mahdollisimman pienillä elinkaarikustannuksilla. Älykkään ohjaustekniikan avulla voidaan lisäksi jopa kaksinkertaistaa valaisimen elinkaari. Esimerkki älykkäästä kokonaispalvelusta on Helsingin kaupungin katuvalaistusmuutos, jossa etsittiin energiatehokkainta ratkaisua koko elinkaarelle.

Pääkriteeriksi asetettiin elinkaaren aikaiset käyttökustannukset pelkkien investointikustannusten sijaan. Elinkaarimalli kannustaakin suunnittelemaan tuotteita kestävän kehityksen tavoitteet huomioiden: pitkäikäisiä ja päivitettäviä tuotteita kertakäyttötuotteiden sijaan.

Valaisinteollisuus on esimerkiksi luonut led-valaisimiin vapaan Zhaga-standardin yhtenäistämään valaisimen kokoamisessa käytettäviä osia. Asiakkaalle tämä tarkoittaa kilpailukykyisempiä hintoja ja varmuutta varaosien saatavuudesta.

Yhtenäiset ja läpinäkyvät toimintamallit tilaajan eduksi 

Olennaista on, että elinkaarikustannukset pohjautuvat yhtenäiseen laskentatapaan ja faktoihin. Motivan koordinoimassa VALTTI-projektissa toteutettiin työkalu energiatehokkaan valaistuksen elinkaarikustannusvertailuun. Koska elinkaarimallin käyttöönotto vaatii tilaajaorganisaation sisällä erinäisiä muutoksia, muun muassa investointivarauksissa, voi tällaisella työkalulla olla merkittävä apu päätöksenteossa. Se auttaa asiakkaita löytämään elinkaarikustannuksiltaan järkevimmän ratkaisun.

Lopuksi punnitaan rohkeus ja luottamus

Elinkaariajattelussa korostuvat vastuullisen yrityksen ydinominaisuudet: luotettavuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja vankka johtamistaito. Asiakkaan kanssa toimitaan läheisessä yhteistyössä suunnittelusta alkaen, sitoutuneina yhteisiin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Kaikilla osapuolilla tulee olla uskallusta tehdä asioita eri tavalla kuin ennen. Vain näin syntyy jotain uutta – tuloksia kestävämpien ratkaisujen puolesta.

Teksti: Vesa Vähänen, Kehitysjohtaja, Greenled Oy 

Lähde: Editor.fi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.