p

COP22-kokous Marrakechissa: Alueet ja kunnat torjuvat eturintamassa ilmastonmuutosta

Ilmastoneuvotteluiden jatkuessa Marrakechissa paikallis- ja aluetason johtajat odottavat COP22-kokouksen johtavan konkreettisiin toimiin Pariisin sopimuksen viemiseksi käytäntöön. "Nyt ei ole aika katsoa taaksepäin vaan siirtyä eteenpäin. Maapallon ilmaston lämpenemisen kanssa ei voida neuvotella", totesi Markku Markkula, joka on Euroopan alueiden komitean (AK) ja Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen (ARLEM) yli 80‑jäsenisen COP22-valtuuskunnan johtaja.
Marrakechissa satelliitti antenneja katolla. Kuva: Jolande (CC0)

 "Ilmastonmuutos on kysymys, jota on tarkasteltava poliittisesta suuntautumisesta erillään. Luotamme siihen, että kaikki kansakunnat ja erityisesti maailman johtavat taloudet vahvistavat ilmastositoumuksensa ja asettavat käyttöön tarvittavat resurssit, jotta varmistetaan alueellisen ja paikallisen kestävän siirtymän onnistuminen maailmanlaajuisesti", AK:n puheenjohtaja Markkula totesi COP22-kokouksen yhteydessä järjestetyn paikallis- ja aluepäättäjien ilmastohuippukokouksen avajaisissa. Kokoukseen osallistui yli tuhat paikallis- ja aluetason johtohenkilöä eri puolilta maailmaa.
 
Kunnilla ja alueilla on keskeinen rooli Pariisin sopimuksen onnistuneessa täytäntöönpanossa. Ne toteuttavat noin 70 prosenttia ilmastonmuutoksen lieventämistoimenpiteistä ja jopa 90 prosenttia ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävistä toimenpiteistä, mistä niillä on lisäksi laajalti kokemusta. Ne ovat myös viitoittaneet kansallisille hallituksille tietä eteenpäin sitoutumalla korkeampiin tavoitetasoihin ja saavuttamalla parempia tuloksia ilmastotoimissa. Maailmanlaajuinen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on erinomainen esimerkki siitä, miten kunnat ja alueet ovat välttämättömiä sekä ilmaston lämpenemisen torjunnassa että Pariisin tavoitteiden saavuttamisessa. Nykyisin sitoumuksin lämpötila nousisi vieläkin yli 3 °C:lla vuosisadan loppuun mennessä, mikä on jyrkässä ristiriidassa Pariisissa luvatun "selvästi alle 2 °C:n" kanssa.
 
AK:n ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Sirpa Hertell odottaa, että maailman johtavat valtiot antavat Marrakechissa kansalaisilleen selkeän viestin ilmastotoimien tärkeydestä. "Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan globaalia yhteistyötä, josta yksikään maa ei voi irtisanoutua. Ilmastonmuutos ei kunnioita rajoja, ei edes Amerikan rajoja. Valtioiden päämiesten tulee olla edelläkävijöitä ja toimia esimerkkeinä kansalaisilleen. Vastavalitulla presidentti Trumpilla on nyt ainutlaatuinen tilaisuus ottaa paikkansa ilmastojohtajana. Vaalikampanjan aikana esitetyt uhkaukset irtisanoutua ilmastosopimuksesta eivät ole vastuullisen, tulevaisuuteen katsovan presidentin puhetta, vaan kansalaistensa aliarvioimista", Hertell sanoi.
 
Puolet maailman väestöstä asuu kaupunkialueilla, ja suuret investoinnit ovat tarpeen, jotta pysytään kasvuennusteissa ja rajoitetaan samalla lämpötilan nousemista. Nykyisessä rahoitustilanteessa paikallis- ja alueviranomaisilla ei kuitenkaan ole mahdollisuuksia saada kohtuuhintaisia lainoja ilmastohankkeiden toteuttamiseksi. COP22-kokouksessa kunnat ja alueet ovat tuoneet neuvottelupöytään joukon suosituksia rahoitusvirtojen suuntaamiseksi paikallistasolla räätälöityihin ilmastohankkeisiin: olisi lisättävä ilmastonsuojeluun osoitettavien resurssien määrää, helpotettava suoraa pääsyä rahoituksen piiriin julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksien avulla, luotava rahoituskeskittymiä ja tuettava hiilen hinnoittelujärjestelmää vähähiilisten hankkeiden edistämiseksi.
 
Marrakechin COP22-kokouksessa parhaillaan käytävissä keskusteluissa on tarkoitus päättää, miten Pariisin sopimus toteutetaan käytännössä. Asialistan kärjessä ovat ilmastorahoitus sekä uudenlainen kansainvälinen ilmastoasiain hallinto, joka on entistä osallistavampi ja joka vahvistaa koordinointia kaikkien hallintotasojen välillä konkreettisen edistymisen aikaansaamiseksi. Tavoitteena on näin ollen varmistaa ilmastotoimien tehokkuus ja rajoittaa maapallon ilmaston lämpenemistä sekä ilmastonmuutoksen tuhoisia vaikutuksia. Nyt on aika vauhdittaa ilmastotoimia, ja kunnat ja alueet kaikkialta maailmasta haluavat saada äänensä kuuluviin.

Lähde: EU:n Alueiden komitea (AK)

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.