p

Pienimuotoinen maanviljely uhkaa sademetsiä

Lundin yliopiston mittavassa tutkimuksessa kartoitettiin pienviljelijöiden vaikutusta sademetsiin Kaakkois-Aasiassa ensimmäistä kertaa. Havainnot olivat masentavia ympäristövaikutuksien osalta ja luonnon monimuotoisuuteen, sekä talouteen pitkällä aikavälillä. 
Kumipuu. Kuva: Lund University

Tähän asti tämän tyyppiset tutkimukset ovat aina keskittyneet pitkälti laajamittaiseen palmuöljytuottajiin ja miten he hyödyntävät metsää ja maaperää. Lundin yliopiston tutkija Yann Clough ja kumppanit kartoittivat pienviljelijöiden menetelmiä puihin ja maatalouteen. Yli 40 tutkijaa Saksasta, Indonesiasta, Sveitsistä ja Uudesta-Seelannista arvioivat biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemin toimintoja luonnonmetsissä, perinteisessä maatalousmetsissä ja monokulttuurista palmuöljyn ja kumipuiden dataa; sisältäen mm. metsien kasvua, maaperän hedelmällisyyttä ja hiilen varastointia. Lisäksi haastateltiin 450 pienviljelijää, jotta ymmärrettiin paremmin, miksi he valitsevat ainoastaan öljypalmu- tai kumipuita viljelyksilleen, sekä miten tämä vaikuttaa heidän talouteen.

”Pienviljelijöistä suurin osa kaatoi ja raivasi perinteisen metsän sekä istuttivat yhden ainoan puulajin. Monokulttuuri on yksinkertaisin ja nopein tapa päästä köyhyydestä pois, tuottavuus kasvaa ja taloudellinen riski vähenee tulojen kasvaessa”, kertoo Yann Clough.

Tutkimuksen mukaan, monokulttuurin lyhyen aikavälin ainoa tuottama hyöty on taloudellinen, biologinen monimuotoisuus vähenee dramaattisesti ja metsä kääntyy merkittäväksi hiilen lähteeksi, sekä mineraali lannoitteet aiheuttaa ylimääräisiä ravinteiden huuhtoutumista, kuten typpeä. Vaikka tutkimuksessa keskityttiin Indonesiaan on vastaavia ongelmia monissa muissa osissa maailmaa.

Tutkimus ja sen tulokset ovat ristiriidassa perinteiseen näkemykseen, jonka mukaan pienimuotoinen maatalous on ympäristöystävällistä. Pienviljelijät yhdessä viljelevät suuremman osan Indonesian metsiä, kuin suurmaanomistajat hyödyntävät. Kun pienviljelijät pitkälti omaksuvat monokulttuurin, ennen maatalouden menetelmiä, kuormittaa se kohtuuttomasti ympäristöä ja luonnon  monimuotoisuutta. Pienviljelijöiden maatalouden menetelmien muuttaminen edellyttää ponnisteluja osapuolilta, sekä ainakin taloudellista tukea, jotta viljelijät muuttavat tuotantotapoja, toteavat tutkijat.

”Koska pienviljelijät ansaitsevat enemmän monokulttuurilla, kestävää kehitystä koskevat näkökohdat ja vaikutukset luontoon jätetään lähes kokonaan huomiotta. Pienviljelijät edellyttävät poliittista tahtoa ja taloudellisia kannustimia muuttaakseen tuotanto menetelmiään. Muuten on olemassa vaara, että tuottavat ja rikkaat maatalousmaat ovat kadonneet kokonaan 20 vuodessa”, sanoo tutkija Yann Clough.

Tutkimus artikkeli on julkaistu Nature Communications tiedelehdessä »»

Lähde: Lund University

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.