p

Maailmanlaajuinen sopimus HFC-yhdisteiden käytön vähentämiseksi syntyi Kigalissa

Maailman maat sopivat lauantaiaamuna maailmanlaajuisesta sopimuksesta HFC-yhdisteiden (fluorihiilivetyjen) säätelemiseksi. Montrealin pöytäkirjan 28. osapuolikokouksessa Ruandan Kigalissa päätettiin HFC-yhdisteiden tuotannon ja kulutuksen säätelystä Montrealin pöytäkirjalla.
Kuva: Pixabay

"Päätös on oikein tervetullut. HFC-yhdisteet ovat voimakkaita kasvihuonekaasuja. Niiden käytön rajoittamisella arvioidaan saavutettavan jopa 0,5 astetta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteesta. Olemme yhden askeleen lähempänä tavoitetta rajata maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahden asteen esiteolliseen aikaan verrattuna", sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

"Ilmastonmuutos koskettaa kaikkia maita ja sen hillitsemiseksi tarvitaan jokaisen osapuolen panosta. Kigalissa osoitettiin, että maailman mailla on halua ja kykyä toimia yhdessä ympäristön suojelemiseksi", sanoo kokouksessa Suomea edustanut neuvotteleva virkamies Eeva Nurmi ympäristöministeriöstä.

Teollisuus- ja kehitysmaille sovittiin erilaiset rajoitukset. Teollisuusmaat toteuttavat ensin nopeita toimia HFC-yhdisteiden käytön vähentämiseksi. Kehitysmaiden toimet käynnistyvät myöhemmin, kun tarvittavat teknologiat ovat saatavissa ja ne ovat kustannuksiltaan kohtuullisia.

Teollisuusmaille sovittiin tuotannon ja kulutuksen vähentämisestä 10 prosentilla jo 2019 ja asteittaisesta vähentämisestä 15 prosenttiin vuoteen 2036 mennessä. Kehitysmaat jaettiin kahteen ryhmään. Enemmistö kehitysmaista kuuluu kunnianhimoisempaan ryhmään, jossa HFC-käyttö jäädytetään vuonna 2024 ja asteittainen vähennys toteutetaan vuosina 2029-2045. Toisessa ryhmässä jäädytys tapahtuu 2028 ja käytön asteittainen vähennys alkaa 2032.

Kehitysmaille rajoituksista aiheutuvat lisäkustannukset korvataan Montrealin pöytäkirjan monenvälisestä otsonirahastosta.

HFC-yhdisteitä käytetään muun muassa kylmä- ja ilmastointilaitteissa. Niiden käyttöön on siirrytty, kun otsonikerrosta tuhoavat aineet on kielletty. HFC-yhdisteiden käyttö kasvaa voimakkaasti erityisesti kehittyvissä talouksissa, mutta osa kehittyneistä maista, mukaan lukien EU, on jo asettanut niiden käytölle tiukkoja rajoitteita. Ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita korvaavia teknologioita on jo olemassa useimpiin käyttötarkoituksiin.

Vuonna 1987 solmittua Montrealin pöytäkirjaa pidetään maailman onnistuneimpana kansainvälisenä ympäristösopimuksena. Sen jäseniä ovat kaikki maailman 197 valtiota. Sopimuksen avulla otsonikerrosta heikentävien aineiden kulutus on vähentynyt yli 98 %. Otsonikerroksen arvioidaan palautuvan ennalleen vuoteen 2065 mennessä. Montrealin pöytäkirjan menestys perustuu vahvaan tieteelliseen taustaan, teollisuuden osallistumiseen, kehitysmaille tarjottavaan rahoitukseen ja yhteiseen poliittiseen tahtoon toimia ympäristön hyväksi.


Lähde: YM

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.