p

Asukkaat ja mökkiläiset halukkaita maksamaan puhtaista lähivesistöistä

Paikallisten asukkaiden ja mökinomistajien enemmistö olisi halukas maksamaan vesienhoidosta vuosittain 15-45 euroa, jos sillä parannettaisiin oman lähialueen vesistöjen tilaa. Tämä selvisi Vuoksen vesienhoitoalueella eli Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen alueella tehdyssä laajassa, asukkaille ja muualla asuville mökinomistajille suunnatussa kyselyssä.
Jalat vedessä. Kuva: Susy Noda (CC0)

Suuri joukko vastaajista osallistuisi alueensa vesienhoitoon talkootyöllä tai maksamalla vuotuista jäsenmaksua vesienhoitoa edistävälle alueelliselle tai paikalliselle yhdistykselle. "Hyötyjä maksaa" -asenne tuli vesienhoidon suunnittelijoille osin yllätyksenä.

"Tulokset ovat rohkaisevia, koska julkinen vesienhoitorahoitus pienenee jatkuvasti. Asukkaiden ja mökkiläisten osallistumishalukkuutta voitaisiin hyödyntää vesiensuojelussa esimerkiksi joukkorahoitusta kokeilemalla", kehitysinsinööri Virpi Lehtoranta Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Maksuhalukkuutta perusteltiin omalla käytöllä ja hyödyillä

Vakituiset asukkaat olisivat valmiita maksamaan lähivesien hoidosta 15-24 euroa ja ulkokuntalaiset mökinomistajat 29-45 euroa vuodessa kuuden vuoden ajan.  Maksuhalukkuutta perusteltiin useimmiten omalla käyttötarpeella. Vesien puhtauden tai käytön turvaaminen myös tuleville sukupolville oli tärkeä maksuhalukkuuden motiivi.

Kysely lisäsi vastaajien tietoa vesistöistä ja vesienhoidosta

Tutkimuskyselyyn vastaaminen toi vastaajille uutta tietoa vesistöistä ja vesienhoidon nykytilasta, tavoitteista ja toimenpiteistä. Vesien tila oli keskimäärin oletettu huonommaksi kuin mikä on viranomaisten tekemä arvio ekologisesta tilasta. Viestinnässä tulisi myös kiinnittää enemmän huomiota alueen ulkopuolella asuviin mökkiläisiin, jotka ovat halukkaita osallistumaan alueen vesienhoitoon.

Yhteistyöhanke

Tutkimus toteutettiin vuonna 2014-2015 yhteistyössä alueen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskus) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kanssa. Tutkimuksen tuloksia on myös jo hyödynnetty vesienhoitosuunnitelmissa vesien tilan parantamisen kustannusten ja hyötyjen vertailussa.  

SYKEn raportti 33/2016: Halukkuus osallistua pintavesien tilan parantamiseen Vuoksen vesienhoitoalueella »»

Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.