p

Vieraslajien leviämistä hillitsevä kansainvälinen sopimus voimaan Suomen ansiosta

Käsittelemättömien painolastivesien päästäminen kansainvälisessä liikenteessä olevista laivoista kielletään ensi vuonna uuden yleissopimuksen astuessa voimaan. Yleissopimus tulee voimaan, sillä Suomen ratifioinnin myötä 35 prosenttia maailman kauppalaivaston tonnistosta on nyt sopimuksen piirissä.
Mustatäplätokko. Kuva: Peter van der Sluijs / Wikimedia Commons  (CC BY-SA 1.0

”On mahtavaa, että pitkään sorvattu sopimus saatetaan vihdoin voimaan ja vieläpä Suomen ansiosta. Tämä osoittaa, että pienelläkin maalla voi olla merkitystä kansainvälisten sopimusten hyväksynnän kannalta”, WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen iloitsee.

Sopimuksella hillitään haitallisten vieraslajien leviämistä merialueelta toiselle. On arvioitu, että maailman merillä liikkuu painolastivesien mukana jatkuvasti noin 7 000 lajia. Meriliikenne on lisääntynyt, laivojen koot kasvaneet ja alusten matka-ajat lyhentyneet. Tämän myötä vieraslajien mahdollisuudet asettua uusille alueille ovat lisääntyneet.

”Ilman lastia kulkevat laivat tarvitsevat painolastivettä säilyttääkseen merikelpoisuutensa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alukset täyttävät painolastitankkinsa yhdellä merialueella ja tyhjentävät ne toisaalla. Samalla ne voivat levittää haitallisia vieraslajeja uusille alueille. Painolastivesien mukana leviävät lajit ovatkin muodostaneet maailmanlaajuisesti suuren, ja alati kasvavan, uhan merten monimuotoisuudelle”, Vilhunen selittää.

Itämerelle on asettunut pysyvästi noin 80 vieraslajia, joista moni lisääntyy myös Suomen vesillä. Tunnetuin niistä lienee merirokko, joka aiheuttaa huomattavaa haittaa muun muassa veneiden pohjiin kiinnittymällä ja alkuperäislajistoa syrjäyttämällä. Muita tulokkaita ovat esimerkiksi 2000-luvulla Suomen vesille asettuneet sirokatkarapu, liejutaskurapu ja mustatäplätokko. Uudelle alueelle asettuneen vieraslajin poistaminen on erittäin haasteellista – useimmissa tapauksissa jopa täysin mahdotonta.

”Vieraslajien levittäytymisen estäminen on paitsi mertensuojelun kannalta oleellista myös taloudellisesti järkevää. Sen lisäksi, että vieraslajien arvioidaan aiheuttavan Suomessa vuosittain kymmenien tai jopa satojen miljoonien eurojen kustannukset, useat suomalaiset yritykset ovat kehittäneet painolastivesien käsittelylaitteistoja, joiden kysyntä on vahvasti riippuvainen sopimuksen voimaan astumisesta”, Vilhunen sanoo.

Ulkomaanliikenteessä kulkeviin laivoihin tulee asentaa painolastivesien käsittelylaitteistot vuoteen 2022 mennessä.

Lähde: WWF Suomi

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.