p

Maatalouden ravinteiden kulkeutumisen seurantaan kehitteillä kattava mallinnusjärjestelmä

Suomen ympäristökeskus SYKE ja Luonnonvarakeskus Luke kehittävät yhdessä mallinnusjärjestelmää, jonka avulla saadaan entistä tarkempi ja kokonaisvaltaisempi kuva ravinteiden liikkeistä eläinsuojista ja peltolohkoilta vesistöihin ja sieltä merialueille. Kun käsitys ravinteiden kierrätyksen ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista tarkentuu, ravinteiden kierrätystä voidaan ohjata kustannustehokkaasti.
Lehmät laitumella. Kuva: Pixabay

Työkalujen tuottamien tulosten perusteella on mahdollista valita parhaat kierrätysmenetelmät ja ohjauskeinot vesien hyvän ekologisen tilan ja maatalouden elinvoimaisuuden turvaamiseksi.

Mallinnusjärjestelmä auttaa arvioimaan vesienhoidon kustannukset ja hyödyt 

Hankkeessa kartoitetaan mallintamiseen liittyvät seurannan ja tietojärjestelmien kehittämistarpeet. Kartoituksen pohjalta ehdotetaan toimenpiteitä, joilla seurantatieto ja mallinnusjärjestelmä yhdistetään. Samalla luodaan kriteerit mallien käyttökelpoisuuden arvioimiseksi ympäristötaloudellisten analyysien tekemisessä. Tavoitteena on helpottaa mallien hyödyntämistä ja varmistaa, että niiden kehittämisessä ja käytössä noudatetaan luotuja kriteerejä.

Työn pohjalta ympäristöviranomaiset voivat arvioida nykyistä kokonaisvaltaisemmin vesien- ja merenhoitosuunnitelmien sekä valmisteilla olevan ympäristökorvausjärjestelmän kustannukset ja hyödyt.

"Hankkeen tavoite on löytää yhteistyössä maatalous- ja vesiensuojeluasiantuntijoiden kanssa yhteisesti hyväksytty, kokonaisvaltainen käsitys maatalouden ravinteiden kierrätyksen ekologisista ja taloudellisista vaikutuksista sekä niiden arviointi- ja mallinnusmenetelmistä. Tämä luo valtioneuvostolle ja ministeriöille läpinäkyvän tietopohjan ja arviointijärjestelmän kustannustehokkaiden ohjauskeinojen ja toimenpiteiden valintaan ja mitoittamiseen", toteavat hankkeen vetäjät, erikoistutkija Olli Malve SYKEstä ja erikoistutkija Antti Iho Lukesta.

Mallien toimivuutta testataan pilottialueilla

Mallinnusjärjestelmän ja mallien toimivuutta testataan pilottialueilla, joissa arvioidaan eläintilojen rakennemuutoksen aiheuttamia uusia ympäristöpaineita, tarvittavia ohjauskeinoja ja muita kehittämistarpeita.

Toimivimmat mallityökalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI)

TOIMI-hanke toteutetaan osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Hanke alkoi 2.5.2016 ja kestää vuoden. Sitä rahoittaa valtioneuvoston kanslian koordinoima tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoiminta (TEAS). Hankkeen vetäjä on SYKE ja yhteistyökumppani Luonnonvarakeskus Luke.

Lisätietoja:


Lähde: SYKE

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.