p

Kalastus pakottaa kalat yhteen muottiin

Tavanomaisesti kalastus poimii isot yksilöt pois kalakannasta. Tämä saattaa sukupolvien saatossa johtaa kalojen koon evolutiiviseen pienenemiseen, mutta tämän lisäksi kalastus uhkaa myös kalakantojen monimuotoisuutta. Turun yliopistossa tehty tutkimus osoittaa, että kookkaiden yksilöiden poistaminen muokkaa kaloista ikään kuin toistensa kopioita, mikä saattaa heikentää kalojen kykyä sopeutua ympäristön ja ilmaston muutoksiin.
Kalastajat. Kuva: Calin Pike

​Kalastus voi aiheuttaa perinnöllisiä muutoksia kalojen keskimääräisessä koossa, sillä alamittarajoitukset ohjaavat kalastuspaineen suurikokoisiin kaloihin. Esimerkiksi Saaristomerellä kuhat ovat pienentyneet ja niiden sukukypsyys aikaistunut voimakkaan kalastuksen vuoksi.

– Kalojen koon pienenemisen lisäksi kalastuksella saattaa olla vaikutusta myös kalakannassa esiintyvään vaihteluun kasvussa ja koossa yksilöiden välillä. Tämän kaltaisen monimuotoisuuden säilyttäminen luonnossa on hyvin tärkeää, sillä se auttaa eläimiä sopeutumaan alati muuttuvaan ympäristöön, kertoo tutkijatohtori Silva Uusi-Heikkilä Turun yliopistosta.

Jos kaloille on tarjolla heikosti ravintoa, hitaasti kasvavat yksilöt selviytyvät paremmin, kun taas nopeasti kasvavat yksilöt nälkiintyvät. Siksi on hyödyllistä, että populaatiossa esiintyy eri tavoin kasvavia yksilöitä, jotta ainakin osa niistä selviytyy ympäristöolosuhteiden muuttuessa.

Turun yliopiston ja Åbo Akademin tutkijoiden yhteistyössä tekemässä kokeessa tutkittiin, miten kalastus vaikuttaa kalojen koon ja kasvun monimuotoisuuteen.

– Olemme tutkineet kalastuksen evolutiivisia vaikutuksia kokeellisesti seeprakaloilla, Uusi-Heikkilä sanoo.

Seeprakaloja kalastettiin kokeellisesti usean sukupolven ajan. Tämän jälkeen seeprakalat saivat toipua kalastuksesta kuuden sukupolven ajan, mutta tutkijat havaitsivat silti selkeitä eroja eri tavoin kalastetuissa seeprakalapopulaatioissa.

– Isojen kalojen poistaminen johti monimuotoisuuden hiipumiseen verrattuna populaatioon, jossa isoimpia kaloja suojeltiin, Uusi-Heikkilä summaa.

Kalastuksen aiheuttamalla monimuotoisuuden heikkenemisellä voi olla tuhoisia seurauksia. Kalakantojen toipuminen liikakalastuksesta saattaa olla erittäin hidasta tai jopa mahdotonta. Lisäksi kalojen kyky sopeutua ilmaston ja ympäristön muutoksiin heikkenee, kun monimuotoisuus vähenee.

– Tästäkin näkökulmasta katsottuna isojen kalojen suojeleminen on hyödyllistä, Uusi-Heikkilä toteaa.  


Lähde: Turun yliopisto

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.