p

Pohjois-Päijänteessä merkittäviä lääkeainepitoisuuksia

Kymijoen vesistössä Päijänteen pohjoispuolella, Pohjois-Päijänteellä ja Vantaanjoessa on havaittu merkittäviä pitoisuuksia lääkeaineita. Väitöstutkimuksessa tutkittiin viittä yleisesti käytettyä epilepsia- ja kipulääkettä jätevedenpuhdistamoilla, pintavesissä ja sedimentoituneissa partikkeleissa. Pitemmän aikavälin seurannassa pitoisuuksia tutkittiin Chemcatcher®-passiivikeräimillä. Päijänne on Pääkaupunkiseudun raakavesilähde, josta vesi johdetaan yli miljoonan suomalaisen juomaveden valmistukseen. Vantaanjoki on vaihtoehtoinen raakavesilähde, jos Päijänteen vettä ei ole saatavilla. Siksi valittujen vesistöjen veden laadun seuranta on ensiarvoisen tärkeää.
Viikinmäen jätevedenpuhdistamo. Kuva: MKFI / Wikimedia Commons (CC0)Suurimmat pitoisuudet jätevedenpuhdistamoiden läheisyydessä

DI, FM Petra Lindholm-Lehdon väitöstutkimuksessa havaitut pitoisuudet vaihtelivat Jyväskylän seudun jätevedenpuhdistamoilla sadoista nanogrammoista mikrogrammoihin litrassa ja pintavesissä muutamista nanogrammoista satoihin nanogrammoihin litrassa.

– Jätevedenpuhdistamot ovat pääasiallinen vesistöjen lääkeaineiden päästölähde, mutta myös suotovedet kaatopaikoilta, maataloudesta sekä väärä lääkeaineiden hävittäminen ovat mahdollisia syitä ympäristökuormitukselle, Lindholm-Lehto kertoo.

Jätevedenpuhdistamoilla havaitut pitoisuudet noudattivat lääkeaineiden kulutusta Suomessa. Lääkeaineet eivät kuitenkaan hajoa tehokkaasti jätevedenpuhdistamoilla, jolloin niitä joutuu ympäristöön. Lääkeaineet hajoavat lopulta ympäristössä, mutta jatkuvat päästöt puhdistamoilta aiheuttavat jatkuvaa ympäristökuormitusta. Vaikka pitoisuudet ovat pieniä verrattuna ihmisten lääkitsemistarkoituksessa käytettyihin pitoisuuksiin, ne voivat aiheuttaa haittavaikutuksia vesieliöille.

– Selvisi, että suurimmat lääkeainepitoisuudet vesistöissä sijaitsevat lähellä jätevedenpuhdistamoiden purkuputkea. Lääkeaineet laimenevat vesistössä kauempana päästölähteestä, Lindholm-Lehto toteaa.

Havaittiin, että lääkeaineiden pitoisuudet kasvavat vesistössä syvyyden kasvaessa. Lääkeaineet hajoavat ja muuntuvat pääasiassa auringon UV-valon vaikutuksesta. Auringon valo ei pääse tunkeutumaan syvempiin vesikerroksiin, jolloin auringon valon aiheuttamat reaktiot jäävät vähäisemmiksi. Vastaavasti lääkeaineiden pitoisuudet olivat suurempia talvella verrattuna kesällä havaittuihin johtuen jääpeitteestä ja auringon valon vähäisyydestä. Tutkimuksessa havaittiin, että Chemcatcher®-passiivikeräin soveltui valittujen lääkeaineiden pitoisuuksien tutkimiseen kahden viikon aikajaksolla ja keräämään tietoa pitkäaikaisesta kuormitustasosta. Tulokset osoittivat passiivikeräinten soveltuvan hyvin ympäristöseurannan tarpeisiin järvi- ja jokivesissä.

DI, FM Petra Lindholm-Lehdon soveltavan kemian väitöskirjan “Occurrence of pharmaceuticals in municipal wastewater treatment plants and receiving surface waters in central and southern Finland” (Lääkeaineet jätevesissä ja pintavesissä Keski- ja Etelä-Suomessa) tarkastustilaisuus 12.8.2016. Vastaväittäjänä on professori Mika Sillanpää (Lappeenrannan teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Juha Knuutinen (Jyväskylän yliopisto).

Lähde: Jyväskylän Yliopisto
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.