p

Ministeriöt: Fennovoiman rakentamislupahakemuksessa vakavia puutteita ja riskejä

Fennovoima toimitti rakentamislupahakemuksensa kesällä 2015. Työ- ja elinkeinoministeriö keräsi sidosryhmiltä ja ministeriöiltä lausuntoja Fennovoiman hakemuksesta, ja nyt ministeriö on julkistanut annetut lausunnot. Greenpeace kävi lausunnot läpi: useita yhdistää huoli hankkeen riskeistä sekä prosessin ja lupahakemuksen puutteista.
Havainnekuva Fennovoiman ydinvoimalasta. Kuva: Fennovoima / flickr (CC BY-SA 2.0)

Ulkoministeriö esittää lausunnossaan huolensa julkisen sektorin osallisuudesta Fennovoiman rahoitukseen; riski sijoituksesta on myös veronmaksajilla.

“Suomen puolelta omistajina on täysin yksityisessä omistuksessa olevien yritysten lisäksi kuitenkin huomattavalla osuudella yhtiöitä, joissa Suomen valtio on merkittävä omistaja, ja kuntien omistamia yrityksiä. Suomessa osan taloudellisista riskeistä tosiasiassa kantavat kuntien veronmaksajat kuntien yritysten omistajina. Venäläinen osakasyhtiö ja laitetoimittaja ovat täysin Venäjän valtion kontrollissa.” (Ulkoministeriön lausunto, s.4)

Ulkoministeriö huomauttaa myös Fennovoiman epävarmasta rahoituksesta sekä siitä, että Fennovoima on käyttänyt vanhentuneita lukuja verratessaan ydinvoiman kustannuksia muiden tuotantomuotojen kustannuksiin.

Ympäristöministeriö huomauttaa, että rakentamislupahakemuksen arviot ydinjätteen määrästä ovat kasvaneet verrattuna Fennovoiman vuonna 2014 tekemään ympäristövaikutusten arviointiin.

“Ympäristöministeriö pitää kasvaneita jätemääriä ongelmallisina. Hankkeen ympäristövaikutusten arviointi on tehty pienemmillä jätemäärillä. Suuremmat jätemäärät vaativat isommat loppusijoitustilat ja aiheuttavat ylipäätään alkuperäisiä arvioita suuremmat vaikutukset ympäristöön”, ministeriön lausunnossa todetaan. (Ympäristöministeriön lausunto, s.3)

Lisäksi ympäristöministeriö kritisoi rakentamislupaprosessia ja pitää sitä jopa lain hengen vastaisena.

“Työ- ja elinkeinoministeriön toimittama lausuntoaineisto on epätäydellinen, eikä Fennovoiman myöhemmässä vaiheessa toimittamia täydennyksiä toimiteta muille lausunnonantajille kuin Säteilyturvakeskukselle. Tämä asettaa lausunnonantajat epätasa-arvoiseen asemaan. Prosessia voidaan tuskin pitää ydinenergialain ja -asetusten tarkoituksen mukaisena”. (Ympäristöministeriön lausunto, s.5)

Rosatomilla vaikeuksia noudattaa velvollisuuksiaan

Myös Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla on huomautettavaa: rakennustyön turvallisuudessa on ollut puutteita, kun venäläisellä ydinvoimajätti Rosatomilla on ollut vaikeuksia noudattaa valtioneuvoston asetuksia rakennustyön turvallisuudesta.

“Rakennuttajan velvollisuuksiin kuuluu varmistaa, että päätoteuttaja on huolehtinut Vna 205/2009 10§ mukaisista turvallisuussuunnitelmista ja niiden täytäntöönpanosta. Työmaatarkastuksilla tehtyjen havaintojen perusteella RAOS Project Oy:n päätoteuttajan velvollisuuksien täyttämisessä on ollut puutteita. [...] Lisäksi työsuojeluviranomaiselle on toistaiseksi epäselvää, miten laitostoimittaja aikoo järjestää työmaan suunnitelmien ja asiakirjojen dokumentoinnin”. (Pohjois-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen lausunto, s.2) RAOS Project Oy on Fennovoimaa varten perustettu tytäryhtiö.

Sosiaali- ja terveysministeriö on puolestaan huolissaan siitä, että Fennovoima saattaa ottaa käyttöön uutta tekniikkaa primääripiirin valmistamisessa, vaikka tekniset varmennukset ja testit ovat vielä kesken. Lisäksi ministeriön mukaan Fennovoiman luvitussuunnitelma, jossa on tarkoitus kuvata prosessin etenemistä, on ollut vielä huhtikuussakin keskeneräinen. (Sosiaali- ja terveysministeriön lausunto, s. 3-4) Fennovoima jätti luvitussuunnitelman ensimmäisen version jo kesällä 2015.

Greenpeace vaatii, että viranomaistahojen osoittamat vakavat puutteet otetaan huomioon punnittaessa Fennovoiman rakentamisluvan myöntämistä.

“Eri ministeriöiltä ja viranomaisilta tulee varsin kovaa kritiikkiä Fennovoiman suuntaan. Jo tähän asti prosessi on ollut vähintäänkin epäilyttävä ja nyt myös ympäristöministeriö on todennut saman. Jo pitkään on ollut päivänselvää, että kuntien veronmaksajat kantavat isoa taloudellista riskiä, nyt myös ulkoministeriö kiinnitti asiaan huomiota. Ministeriöiden ja virastojen kritiikki on otettava vakavasti”, sanoo Greenpeacen ilmasto- ja energiavastaava Olli Tiainen.  

Lausunnot kokonaisuudessaan luettavissa täällä

Lähde: Greenpeace
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.