p

Alkuperäiskansan asuinalue Amazonilla pelastui

Brasilian ympäristövirasto (IBAMA) ilmoitti peruuttavansa Amazonin varteen, Tapajós-joelle suunnitellun jättimäisen patohankkeen rakennusluvan. Greenpeace on tyytyväinen päätöksestä; toteutuessaan patohanke olisi tehnyt peruuttamatonta tuhoa alueen luonnolle ja Tapajós-joen varrella elävälle Munduruku-heimolle.
Perinteisiä alkuperäiskansojen heimoja ja yhteisöjä olisi kuunneltava päätöksistä, jotka vaikuttavat heidän elämäänsä - kuten suunniteltuja Tapajós joen patohankkeita. Kuva: © Fábio Nascimento / Greenpeace

Viimeisten kuukausien aikana yli 1,2 miljoonaa ihmistä ympäri maailman antoivat tukensa Munduruku-heimolle taistelussa patohankkeen vastustamiseksi. Myös tuhannet suomalaiset allekirjoittivat vetoomuksen, jolla saatiin aikaan julkinen paine Brasilian hallitukselle sekä hankkeen monikansallisille yhteistyökumppaneille, kuten tekniikkajätti Siemensille.

“Olemme äärimmäisen iloisia uutisesta. Päätös on tärkeä koko heimollemme. Nyt aiomme jatkaa taistelua muita alueen patohankkeita vastaan”, toteaa Munduruku-heimon päälliikkö Arnaldo Kabá Munduruku.

Jättipatohankkeen lisäksi Tapajós-joen valuma-alueella on suunnitteilla yhteensä 42 patoa, ja Amazonin varrella on korvamerkitty jopa satoja alueita tulevien patohankkeiden varalta. Suunnitelmissa ei oteta millään tapaa huomioon Amazonin sademetsien ja niiden asukkaiden suojelemisen välttämättömyyttä: aikaisemmin alueelle rakennetut padot osoittavat, että hankkeilla on hälyttävän suuri vaikutus sekä alueen luontoon että alueella asuviin yhteisöihin. Lisäksi patohankkeita on toistuvasti liitetty erilaisiin kansainvälisiin korruptioskandaaleihin.

Taistelu alkuperäisväestön oikeuksista jatkuu

YK:n kansainväisen työjärjestön (ILO) alkuperäiskansojen ihmisoikeuksia käsittelevän sopimuksen mukaan alkuperäiskansoilla, kuten Munduruku-heimolla, on oikeus tulla kuulluksi ja olla mukana päättämässä projekteissa, jotka koskevat heidän asuinalueitaan. Myös Brasilia on yksi sopimuksen ratifioineista maista.

Munduruku-heimo on jo vuosia yrittänyt saada Brasilian hallituksen tunnustamaan heimon oikeudet Terra Indígena Sawré Muybu -nimiseen alueeseen, jossa heimo on asunut satoja vuosia. Näistä oikeuksista on nyt tullut äärimmäisen tärkeitä patohankkeiden uhatessa.

“Nyt kun Tapajós-joen jättipadon rakennuslupa on peruttu, Brasilian oikeusministeriön tulisi ymmärtää velvollisuutensa, ja tunnustaa Sawré Muybu Munduruku-heimolle kuuluvaksi”, toteaa Greenpeacen Brasilian kampanjoitsija Danicley Aguiar.

Greenpeace vaatii, että Brasilia keskityttyy nyt tuhoisien patohankkeiden sijaan etsimään tehokkaita keinoja käyttää aurinko- ja tuulienergiaa.

Lähde: Greenpeace
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.