p

Kaupunkien sopeuduttava ilmastonmuutokseen - Helsinki esimerkkinä uudessa raportissa

Mannerheimintie, Helsinki.  Kuva: Wikimedia Commons (CC BY-SA 1.0)

Ilmastonmuutos haastaa kaupungit etsimään kestäviä ratkaisuja rakentamisesta liikenteeseen ja terveydenhuoltoon. Lisääntyvät sään ääri-ilmiöt yhdessä muiden kaupunkeihin vaikuttavien muutosten kanssa korostavat tarvetta tarkastella ilmastonmuutoksen vaikutuksia laaja-alaisesti. Pitkällä aikavälillä on löydettävä kaupungeille sopivia kestäviä sekä kustannustehokkaita sopeutumisratkaisuja, kertoo tuore selvitys. Suomen ympäristökeskus oli laatimassa selvitystä yhdessä viiden muun eurooppalaisen tutkimuslaitoksen, Maailman paikallishallinnon ympäristöjärjestö ICLEIn sekä Euroopan ympäristöviraston kanssa.

Sään ääri-ilmiöiden kuten tulvien, myrskyjen ja helleaaltojen negatiivisten vaikutusten odotetaan kasvavan ilmastonmuutoksen myötä.

"Kesäkuussa rankkasade tulvi Helsingin kaupunginmuseoon ja häiritsi metroliikennettä. Se osoitti, että kykymme sopeutua sään ääri-ilmiöihin ei ole erityisen hyvä. Paremmalla varautumisella voi välttää ongelmia ja myös säästää rahaa ", SYKEn ilmastonmuutosohjelman johtaja Mikael Hildén sanoo.

Kaupunkien haavoittuvuutta saattavat lisätä suunnitteluratkaisut kuten rakentaminen tulvariskialueille sekä haavoittuviin väestöryhmiin kuuluvien asukkaiden määrän kasvu kaupungeissa. Monet taloudelliset ja väestönkehitykseen liittyvät muutokset haastavat entisestään kaupunkien kykyä luoda viihtyisää, turvallista ja elinvoimaista kaupunkiympäristöä kaikille asukasryhmille ja yrityksille. Ilmastoriskejä onkin syytä tarkastella kattavasti osana kaupunkien kokonaiskehitystä kuten osana vesihuoltoa, energiajakelua ja liikennettä.

Selvitys suosittaa systemaattista ja läpileikkaavaa lähestymistä parhaana keinona vastata kasvaviin ilmastoriskeihin. Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) on osoittanut, miten uudenlaista lähestymistapaa voi hyödyntää pääkaupunkiseudulla, kun se on arvioinut asukasryhmien ja yhteisöjen haavoittuvuutta tulvariskeille. Raportti nostaa esille kattavasti myös monia muita innostavia esimerkkejä sopeutumisratkaisuista, joita eri puolilla Eurooppaa on kehitetty ja otettu käyttöön.

Raportista

Euroopan ympäristöviraston (EEA) uusi raportti 'Urban adaptation to climate change in Europe 2016 - transforming cities in a changing climate' sisältää katsauksen keinoista, joiden avulla suunnittelijat ja päätöksentekijät kaupungeissa voivat paremmin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja riskeihin. Raportti korostaa ilmastokestävyyden huomioimisen merkitystä osana laajempaa kaupunkien elinvoimaisuuden ja asumisviihtyvyyden kehittämistä.

Raportin työstivät Euroopan ympäristövirasto EEA, Alterra (Alankomaat), CMCC (Italia), Fresh Thoughts (Itävalta), ICLEI (Saksa), SYKE (Suomi), UKCIP (Iso-Britannia), sekä UPM (Espanja).

Lisätietoa sopeutumisesta

Urban adaptation to climate change in Europe 2016 - transforming cities in a changing climate (EEA)

Ilmasto-opas.fi portaali tarjoaa tutkimustietoon perustuvaa käytännönläheistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja sen vaikutuksiin sopeutumisesta, sisältäen myös erityisesti kunnille räätälöityä tietoa kuntien toimialakohtaisen strategiatyön tueksi sekä konkreettisia esimerkkejä hillintä- ja sopeutumistoimista.

HSY:n selvitys pääkaupunkiseudun sosiaalisesta haavoittuvuudesta ilmastonmuutokselle

Climate-ADAPT, the European Climate Adaptation Platform, on kattava portaali sopeutumisesta ilmastonmuutokseen EU:ssa. Se sisältää tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista, case-tutkimuksia, tietoa EU-politiikasta, maakohtaista tietoa ja työkaluja päätöksenteon tueksi.

Lähde: SYKE
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.