p

Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt työkalun luontopäästöjen tarkasteluun. Kuntien ilmastovaikutukset riippuvat ihmistoiminnan lisäksi myös luonnon päästölähteistä ja nieluista, kuten metsistä, soista, vesistöistä ja pelloista. Tämän takia kunnat, joissa on paljon soita ja peltoja, mutta vähän metsää, näyttäytyvät luontopäästöjensä takia merkittävinä päästölähteinä.

"Laskentatuloksista käy ilmi metsien merkitys hiilen sitomisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsien suureen hiilinieluun voidaan vaikuttaa tehokkaasti metsien käsittelyllä ja varmistaa hiilinielun säilyminen. Sitä vastoin vesistöjen, peltojen ja soiden päästöihin vaikuttaminen on vaikeampaa", Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Pekka Vanhala kertoo.

Kuntien kasvihuonekaasutaseiden laskenta on osa ekosysteemipalvelujen virtuaalilaboratoriota, joka tarjoaa helppokäyttöisiä työkaluja ympäristötiedon tarkasteluun. Laskennassa sovelletaan kansallisessa kasvihuonekaasuinventaariossa käytettyjä laskentamenetelmiä, jotka on viety kuntatasolle. Kasvihuonekaasutaselaskenta kehitettiin Envibase-hankkeessa, jonka yhtenä tavoitteena on tarjota työkaluja ekosysteemipalveluiden tarkasteluun.Huom:
Palvelu toimii parhaiten Internet -selainten uudemmilla versioilla. Mozilla Firefox -selaimen vanhalla versiolla (Firefox ESR 31.2.0) laskurin käytössä on havaittu ongelmia.

Lähde: SYKE
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.