p

Metsien kasvava käyttö ja Pariisin ilmastosopimuksen hiilineutraalisuustavoitteet voidaan sovittaa yhteen


Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan Suomi saavuttaa Pariisin ilmastokokouksen tavoitteet, jos metsiin perustuva biotalous toimii ja puupohjaisen materiaalin kiertoihin kiinnitetään huomiota. Keskeistä on kehittää edelleen kestäviä metsien hoito- ja hyödyntämistapoja, jotka mahdollistavat niin metsien raaka-ainekäytön, hiilensidonnan kuin luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen.

Puubiomassan tuotantoa ja käyttöä on perusteltua kasvattaa Suomessa merkittävästi metsäbiotalouden mahdollistamiseksi. Luonnonvarakeskuksen tuoreen politiikkasuosituksen mukaan tulevaisuuden metsäbiotalouden lopputuotteet sekä korvaavat fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita että toimivat pitkäaikaisina hiilivarastoina.

Ilmastonmuutos voi heikentää metsien terveydentilaa merkittävästi, koska monet nykyisistä tuhonaiheuttajista hyötyvät muuttuvista ilmasto-oloista puita paremmin. Hoitamattomat, tiheät ja vanhat metsät ovat alttiita hyönteistuhoille ja niitä seuraaville metsäpaloille. Silloin puuston sitoma hiili vapautuu suoraan ilmakehään ilman, että biomassaa voidaan hyödyntää mitenkään.

Luken politiikkasuosituksessa tarkastellaan metsien kasvavan käytön ja ilmastomuutoksen vaikutuksia metsien kykyyn sitoa hiiltä.  Metsien käytön lisäämisessä kestävästi on huomioitava myös metsätalouden vaikutukset monimuotoisuuteen ja metsien muihin käyttömuotoihin.

Lähde: LUKE
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.