p

Kunta- ja aluevaikuttajista tulee EU:n ilmastotoimien uusia lähettiläitä

Paikallis- ja aluejohtajat eri puolilta Eurooppaa ovat sitoutuneet ilmastonmuutoksen torjumiseen ryhtymällä kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen lähettiläiksi. Euroopan alueiden komitea (AK) käynnisti ilmastolähettiläiden ryhmän toiminnan energia-asioista vastaavan Euroopan komission jäsenen Miguel Arias Cañeten läsnä ollessa. Ryhmän jäsenet tekevät tunnetuksi kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen taloudellisia ja ympäristöön liittyviä hyötyjä.
Euroopan alueiden komitean ilmastolähettiläitä ryhmäkuvassa 14 kesäkuuta 2016. AK:n puheenjohtaja Markku Markkula eturivissä kolmas oikealla. Kuva: AK
Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus käynnistettiin vuonna 2008, ja alueet ja kunnat sitoutuvat siinä vapaaehtoisesti saavuttamaan ja ylittämään EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet. Nykyisten tavoitteiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta, uusiutuvien energialähteiden osuus nostetaan EU:ssa 20 prosenttiin ja energiatehokkuutta parannetaan 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tähän mennessä yli 6 700 yhteisöä (edustaen näin yli 200:aa miljoonaa kansalaista) on liittynyt sopimukseen. Lähettiläinä toimivat AK:n jäsenet kannustavat muita alueita ja kuntia liittymään kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen.

Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula totesi Brysselissä pitämässään puheessa: "Viime vuonna Pariisissa käydyissä ilmastoneuvotteluissa tunnustettiin avoimesti, että kaikkien hallintotasojen on toimittava yhdessä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Olen äärimmäisen tyytyväinen siihen, että yli 30 AK:n jäsentä 21 maasta on jo lupautunut kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen lähettilääksi levittämään viestiä sopimuksesta. Kehotamme nyt kaikkia kuntia ja alueita vastaamaan haasteeseen ja osallistumaan ilmastosopimukseen."

Komissaari Miguel Arias Cañete sanoi: "Annan suurta arvoa Euroopan alueiden komitean osallistumiselle ja tuelle, jota se antaa Euroopan energiasiirtymälle. Paikallis- ja alueviranomaiset ovat päätoimijoita ruohonjuuritasolla sellaisten ilmasto- ja energiaratkaisujen toteuttamisessa, jotka johtavat puhtaampaan ja vähähiilisempään EU:hun. Kaupunginjohtajien ilmastosopimus osoittaa, kuinka suuri potentiaali meillä on yhteistyöhön, yhteiseen toimintaan ja ilmasto- ja energiatavoitteidemme, erityisesti Pariisin sitoumustemme, toteuttamiseen. Mutta matka on vasta alussa. Kaikkien alueiden ja kuntien on tultava mukaan. Meidän on tuettava toisiamme ja tiivistettävä toimintaamme, jotta siirtyminen puhtaan energian käyttöön voi onnistua."

AK:n uusi ilmastosopimuslähettiläiden ryhmä koostuu paikallis- ja aluetason poliitikoista, joiden edustamat kunnat ja alueet ovat jo allekirjoittaneet kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen. Heistä on tarkoitus tulla ilmastolähettiläitä, jotka puhuvat kansainvälisissä tapahtumissa ja kannustavat kaupunkeja, kuntia ja alueita liittymään ilmastosopimukseen. EU tarjoaa sopimuksen allekirjoittajille teknistä ja rahoituksellista tukea kestävää energiaa ja ilmastoa koskevien toimien suunnittelemista ja toteuttamista varten.

"Haluan omalla ja kotikaupunkini Espoon esimerkillä kannustaa jokaista kaupunkia ja kuntaa ja jokaista niiden asukasta etsimään keinoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi", totesi AK:n ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja ja Espoon kaupungin kestävän kehityksen ohjelmatyön puheenjohtaja Sirpa Hertell (EPP).

"Espoo on valittu Euroopan kestävimmäksi kaupungiksi tänä keväänä. Espoon ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna ennätyksellisen paljon, 9 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Erityisesti päästöt vähenivät kaukolämmössä ja kulutussähkössä. Ilmastotyöllä tavoitellaan päästövähennyksiä, ympäristön kannalta fiksujen innovaatioiden vahvistumista sekä kilpailukyvyn parantumista. Näitä kokemuksia olen mielelläni jakamassa muiden ilmastotyötä tekevien eurooppalaisten kaupunkien kanssa", jatkoi Hertell.

AK:n 350 jäsenestä 185 tulee alueelta tai kunnasta, joka on jo liittynyt kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen. Sopimuksen allekirjoittajien tulee esittää EU:lle kestävää energiaa ja ilmastoa koskeva toimintasuunnitelma (SECAP), joka kattaa sekä sopeutumis- että hillitsemistoimet ja jossa esitetään toimet hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Toimintasuunnitelma perustuu päästötasekartoitukseen (Baseline Emission Inventory) ja ilmastoriskejä ja haavoittuvuutta koskevaan arvioon.

Euroopan alueiden komitea tukee Euroopan komissiota kaupunginjohtajien ilmastosopimuksen levittämisessä muualle maailmaan Euro–Välimeri-alueen alue- ja paikallisedustajien kokouksen ARLEMin (pdf) ja EU:n ja itäisten kumppanimaiden paikallis- ja alueviranomaisten konferenssin CORLEAPin (pdf) välityksellä. AK aikoo järjestää tulevan Marrakeshissa pidettävän COP22-kokouksen aikana kaupunkien huippukokouksen, jossa on tarkoitus keskustella Pariisin ilmastosopimuksen täytäntöönpanosta, korostaa monitasoisen hallinnon merkitystä ilmastoasioissa ja kannustaa Marokon ja muiden maiden kaupunginjohtajia liittymään kaupunginjohtajien ilmastosopimukseen.

Lähde: Euroopan alueiden komitea
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.