p

Kaivosten vesitase parempaan hallintaan

Kaivoksissa on erilaatuisia vesiä ja sillä monta käyttäjää ja käyttötarvetta. Kun kaikilla on yhtenäinen tieto veden määrästä ja laadusta, voidaan välttää riskejä sekä toiminnassa että ympäristössä. Juuri päättyneessä WaterSmart-projektissa kehitettiin järjestelmä, jolla voi olla globaalia kysyntää.

Talvivaaran kaivoksella talvella 2012 tapahtunut vesistövahinko herätti viranomaiset. Maan hallitus päätti teettää kaivoksille stressitestit, joilla selvitetään niiden riskejä – yhtenä osana tulvien aiheuttamat ongelmat.
Siilinjärven kaivos

Stressitestien mukaan myös muissa kaivoksissa oli parannettavaa vesien hallinnassa etenkin tulvahuippujen kanssa, jolloin ylimääräistä sadevettä ei lupien perusteella voitu sellaisenaan johtaa suoraan vastaanottavaan vesistöön.

"Kaivoksilla ei ollut kattavia työkaluja kokonaisvesitilanteen hallintaan. Tietoa kaivattiin etenkin kaivosalueiden pohja- ja pintavesivirtaamista eri vuodenaikoina", sanoo Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) erikoistutkija Kirsti Krogerus.

Keskitetty tieto tarjoaisi realistisen kuvan siitä, mitä kaivoksissa voisi erityisesti poikkeustilanteissa tapahtua. Tämä parantaisi sekä toiminnallisten että ympäristöriskien ennakointia ja niihin valmistautumista. Kaivoksen aluekohtaisen vesitaseen parempi tunteminen antaa mahdollisuuden hyödyntää luonnonvesiä prosessikäytössä sekä kierrättää vesiä.

"Tähän mennessä kaivosalueen vesitaseen – pohjaveden, pintaveden ja prosessiveden – yhdistäminen on vaatinut paljon vaivaa, käsityötä ja omaa excel-velhoa", sanoo Outotecin teknologiapäällikkö Laura Nevatalo.

Toisiaan täydentävää osaamista

2014 alussa käynnistettiin Tekesin Green Minining -ohjelmassa WaterSmart-projekti. Tavoitteena oli saada aikaan kaivosten vesitaseiden hallintajärjestelmä. Se edellytti työkaluja, jolla eri hajallaan oleva veteen liittyvä tieto pystytään kokoamaan, käsittelemään ja esittämään helppokäyttöisellä tavalla.

SYKEn koordinoimassa projektissa olivat mukana tutkimuslaitokset VTT ja GTK, tutkimuskohteet tarjosivat Yara Suomen Siilinjärven kaivos sekä Bolidenin Luikolahden rikastamo. Näiden ja Tekesin lisäksi hanketta rahoittivat projektiin osallistuneet Outotec, EHP-Tekniikka Oy ja ÅF Consult Oy.

"Emme olisi yksin pystyneet lähtemään hankkeeseen, jossa tuote hahmottui vasta prosessin aikana. Tällaista tutkimusprojektia ei olisi saatu toteutettua ilman julkista rahoitusta", sanoo WaterSmartin ohjausryhmää vetänyt johtaja Ilkka Kojo Outotecista.

Projektia koordinoineen Kirsti Krogeruksen mukaan yhteistyötahojen osaamiset täydensivät toisiaan hyvin. Tutkimuslaitoksilla oli tutkimustietoa pohja- ja pintavesistä. Kaivokset toimivat mittaustiedon tuottajina ja yrityksissä oli mallinnusosaamisen lisäksi kykyä tuotteistaa järjestelmä kaupalliseksi palveluksi.

"Meille tutkijoille oli uutta, miten tuote kehitetään ja hinnoitellaan sekä millaista tietoa tarvitaan, kun käydään tarjousneuvotteluja kaivosten kanssa", Krogerus kertoo.

Globaalia potentiaalia

Laura Nevatalo kiittää kesäkuussa päättyneen Tekesin Green Mining -ohjelman sisältäneen paljon kaivosten veteen liittyviä tutkimus- ja kehityshankkeita.

"WaterSmart veti yhteen kaivosten veteen liittyviä ongelmakenttää ja haasteita. Olemme oppineet sen aikana paljon ja löytäneet myös useita bisnesaihioita."

Projekti tuotti tulokseksi viittä vaille valmiin järjestelmän, joka kerää kaivosvesien määrää kuvaavan mittaustiedon automaattisesti ja lähettää sen langattomasti SYKE:n luonnonvesien vesitasemalliin. Järjestelmää voidaan laajentaa hyödyntämään myös veden laatuun liittyvää mittaustietoa.

Vesitaseen hallintajärjestelmän demosovellus on nyt käytössä Yaran Siilinjärven kaivoksella. Kaikki osa-alueet ovat valmiina, mutta yhdistäminen asiakkaan omaan järjestelmään on kesken ja käyttöliittymän rakentaminen vaatii vielä kehitystyötä. Kun referenssikohde on valmis, edessä on ainutlaatuisen palvelun kaupallistaminen.

"Potentiaalia on ympäri maailmaa ja hallintajärjestelmällä on suuret kaupalliset mahdollisuudet", Nevatalo uskoo.

Teksti: Jarno Forssell, Pohjoisranta Burson-Marsteller Oy
Lähde: Tekes
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.