p

Tutkimus: Katastrofaalinen ilmastonlämpeneminen voi tukahduttaa elämän maapallolla

Leicester’in yliopiston tutkijat paljastivat kuinka maapallon happi saattaa dramaattisesti ehtyä meren lämpötilan noustessa useilla asteilla. Yliopiston tutkijoiden mukaan, ilmakehän happipioisuuden ehtyminen voi olla suurempi uhka elämän selviytymiselle kuin tulvat.
Kasviplankton - valtamerien elintarvikeketjun perusta. Kuva: NOAA (CC0)

Tutkimuksessa todettiin; jos ilmasto lämpenee noin kuusi C astetta meriveden lämpötila voi nousta niin korkeaksi, joka voi pysäyttää valtamerten kasviplanktonin hapentuotannon fotosynteesin häiriintyessä. Tutkimusta johti sovelletun matematiikan professori Sergei Petrovskii Leicester’in yliopistosta.

”Ilmaston lämpeneminen on ollut tieteen ja politiikan huomion kohteena noin kahden vuosikymmenen ajan. Paljon on puhuttu ja ennustettu katasrofaalisista seurauksista; ehkä pahamaineisin on maailmanlaajuinen tulva (merenpinnan nousu), joka voi johtua Etelämantereen jäätikön sulamisesta jos lämpeneminen nousee muutamalla asteella verrattuna esiteolliseen aikaan. Kuitenkin nyt näyttää siltä, ettei tämä ole suurin vaara, jonka ilmaston lämpeneminen aiheuttaa ihmiskunnalle”, kertoi professori Petrovskii.

”Noin 70% maapallon koko ilmakehän hapesta tuottaa merten kasviplankton - siksi hapentuotannon loppuminen johtaisi ilmakehän happikatoon maailmanlaajuisesti. Tämä johtaisi todennäköisesti massa kuolleisuuteen eläimillä ja ihmisillä”.

Tutkimuryhmä kehitti uuden mallin hapentuotannosta meressä, jossa otetaan huomioon planktonyhteisön perusvuorovaikutukset, kuten hapen tuotannon fotosynteesi, hapenkulutus, planktonin hengitys ja eläinplanktonin ravinnokseen syömä kasviplankton.

Valtaosa tutkimuksista keskittyy usein CO2 sykliin, koska hiilidioksidi vaikuttaa suurimmaksi osaksi maapallon lämpenemiseen, vain harvat tutkijat ovat tutkineet ilmastonlämpenemisen vaikutusta hapen tuotantoon.

Ilmaston lämmetessä kuudella asteella meriveden lämpötila voi nousta niin korkeaksi, että kasviplanktonin hapentuotanto tyrehtyy, seurauksena suurin osa maapallon eliölajeista ei selviä hengissä. Tämä tarkoittaa, että happikatoa tapahtuu kaikkialla ilmassa ja vedessä. Jotkut tutkijat ovat ennustaneet, että kasviplanktonin hapentuotanto voi pysähtyä niinkin pian kuin vuoteen 2100 mennessä fotosynteesin häiriintyessä.

Julkaistussa tutkimuksessa otettiin teoreettisesti huomioon planktonin happidynamiikka, jossa hapentuotanto muuttuu hitaasti meren kasvavan lämpenemisen myötä. Osoitimme, että kestävän hapen tuotannon määrä on mahdollista vain eräällä välialueella. Mikäli ajan myötä hapen tuotantonopeus on liian pieni tai liian suuri, järjestelmän dynamiikka muuttuu äkillisesti, seurauksena planktonin sukupuutto ja happikato.

Tuloksemme osoittavat, että ilmakehän hapen ehtyminen maailmanlaajuisesti voi tukahduttaa suurimman osan maapallon elämästä, joka on toinen mahdollinen katastrofaalinen seuraus ilmaston lämpenemisestä, tuloksena maailmanlaajuinen ekologinen katastrofi.

Julkaisu: 
Mathematical Modelling of Plankton–Oxygen Dynamics Under the Climate Change »»

Julkaissut: Kalle