p

Merten muovijätteet puhuttivat YK:n ympäristökokouksessa Keniassa

YK:n ympäristökokouksen UNEAn (United Nations Environment Assembly) historian toinen istunto päättyi Kenian Nairobissa lauantaina 28.5. "Maailman ympäristöparlamenttina" pidettyyn kokoukseen osallistui 150 maata, yli 100 maan ministerit sekä laaja joukko sidosryhmien edustajia. Suomen valtuuskuntaa kokouksessa johti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Järjestöjen edustajina valtuuskunnassa olivat mukana Suomen luonnonsuojeluliitto ja Suomen YK-liitto.
Muovijätettä meren rannalla. Kuva: Pixabay 

Kokouksessa hyväksyttiin kaiken kaikkiaan 25 päätöslauselmaa, joilla edistetään maailmanlaajuista yhteistyötä useissa keskeisissä ympäristökysymyksissä.

Kokouksen ministeriosuuden pääteema oli YK:n kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma ja sen ympäristöulottuvuus. Ympäristönsuojelu, kestävien kulutus- ja tuotantotapojen edistäminen ja Pariisin ilmastosopimuksen pikainen toimeenpano nähtiin keskeisinä keinoina YK:n globaalien, vuodelle 2030 asetettujen kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Kokouksessa merkittäväksi teemaksi nousi merten muovijätteet. Niiden aiheuttamat haitat on tunnustettu viime vuosina useilla keskeisillä korkean tason foorumeilla, ja Suomi on muiden Pohjoismaiden kanssa ollut eturintamassa edistämässä ongelmaan puuttumista. Pohjoismaiset ympäristöministerit muun muassa vetosivat maailman päättäjiin merten roskaantumisen pysäyttämiseksi kokouksessaan Suomessa huhtikuussa. Pohjoismaiden neuvosto on myös tuottanut paljon aiheeseen liittyvä raportointitietoa ja myöntänyt rahoitusta YK:n ympäristöohjelma UNEPin selvityksen tukemiseksi. UNEPin arvion mukaan merten muovijätteistä aiheutuu vuosittain noin 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin ympäristövahingot.

UNEPin tuottaman tiedon pohjalta Kenian UNEA-kokouksessa annettiin nyt päätöslauselma, joka kehottaa kansainvälisiä ympäristösopimuksia ja YK:n elimiä lisätoimiin sekä tiiviimpään yhteistyöhön merten muovijäteongelman ratkaisemiseksi. Lisäksi UNEPia pyydetään jatkamaan selvitystyötään ja raportoimaan nykyisten kansainvälisten instrumenttien riittävyydestä ja mahdollisista aukoista UNEAn seuraavalle istunnolle.

"Merten muovijätteistä ei ole aiemmin näin korkealla globaalilla tasolla hyväksytty julkilausumaa. Suomi ja muun muassa Suomen YK-liitto ovat ajaneet asiaa voimakkaasti.  Julkilausuma luo pohjan konkreettisille tuleville toimenpiteille", ministeri Tiilikainen sanoo.

Ministerikeskusteluiden aiheena oli myös ympäristöterveys, joka vaatii kansainvälistä huomiota muun muassa huonon ilmanlaadun ja kemikaalien aiheuttamien lisääntyvien haittojen vuoksi.

Suomi esiintyi Nairobissa näkyvästi vihreän talouden ministerikeskusteluissa ja -tapahtumissa. Ministeri Tiilikainen painotti kiertotalouden mahdollisuuksia ja nosti esille konkreettisia kansallisia ja kansainvälisiä aloitteita ja toimia. Erityisesti Suomen kokemukset ravinteiden sekä pullojen ja tölkkien kierrätyksessä herättivät kiinnostusta.

Lähde: YM

Aiheesta aikaisemmin:

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.