p

Interaktiivinen visualisointi kuvaa metaani- ja hiilidioksidipitoisuuksien kohoamista Pallaksen mittausasemalla

Hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ilmakehässä kasvavat jatkuvasti. Pallaksella Sammaltunturin laella tehdyissä mittauksissa näkyy pitoisuuksien nousun ohella myös niiden vaihtelu eri vuodenaikoina. Nyt mittauksia voi tarkastella myös Ilmasto-opas.fi-sivuston interaktiivisen visualisoinnin avulla.
Pallas- Sammal- ja Lommoltunturit. Kuva: hti/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

Hiilidioksidi ja metaani ovat molemmat voimakkaita kasvihuonekaasuja, joiden pitoisuudet ilmakehässä vaikuttavat ilmastonmuutoksen etenemiseen. "Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuus kertoo laajemmin maapallon tilasta, minkä vuoksi niitä on niin tärkeää seurata", toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Tuula Aalto. Taustamittaukset auttavat myös päästöjen seurannassa, sillä ilmakehän havainnointi on ainoa keino varmentaa valtioiden raportoimia päästövähennyksiä.

Visualisoinnissa näkyy nouseva trendi

Ilmakehän hiilidioksidin ja metaanin määrän muuttumista Pallaksella voi tarkastella Ilmasto-opas.fi -sivuston uuden interaktiivisen visualisoinnin avulla.  Visualisoinnissa esitetään hiilidioksidin- ja metaanin päiväkeskiarvot sekä kolme erilaista trendiä. Yksi trendeistä tuo esiin vuodenaikaisvaihtelun ja kaksi muuta pitkän aikavälin kehityssuunnan, joka on molempien kaasujen kohdalla noususuuntainen.

Visualisoinnissa näkyvät hiilidioksidipitoisuudet vuodesta 1998 ja metaanipitoisuudet vuodesta 2004 lähtien vuoteen 2015 saakka, mutta pitoisuuksia voi tarkastella myös lyhyemmällä ajanjaksolla. Visualisointi antaa kokonaiskuvan pitoisuuksien kehityksestä ja tekee tutkimusta ymmärrettävämmäksi suurelle yleisölle.

Vuodenaikaisvaihtelu kuuluu Pallaksen ominaispiirteisiin

Vuodenaikaisvaihtelu on tyypillistä mitattavien kasvihuonekaasujen pitoisuuksille Pallaksella, jossa hiilidioksidipitoisuuden vaihtelu vuodenajoittain on selvästi metaanipitoisuutta säännöllisempää. Hiilidioksidipitoisuus on korkeimmillaan talvisin ja laskee, kun edetään kohti kasvukautta ja kasvillisuus alkaa sitoa hiilidioksidia ilmasta. Myös metaanipitoisuus nousee talvisin mutta kohoaa hetkellisesti myös loppukesällä, kun Pallaksen ympärillä olevat suot vapauttavat metaania ilmaan.

Vaikka pitoisuudet vaihtelevat hieman vuodenaikojen mukaan, trendi on nouseva niin hiilidioksidin kuin metaaninkin kohdalla. Hiilidioksidin määrä ilmakehässä on noussut Sammaltunturin mittausasemalla mittausten alusta lähtien. "Myös metaanipitoisuudet lähtivät uudelleen kasvuun vuonna 2007 noin kymmenen vuoden tasaisen jakson jälkeen", kertoo ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila.

Hiilidioksidipitoisuus on kohonnut Pallaksella noin 2,0 ppm vuodessa ja symbolisena rajapyykkinä pidetty 400 ppm:n raja ylittyi jo vuonna 2012. Se tarkoittaa, että hiilidioksidia on ilmakehässä nyt enemmän kuin koskaan teollisella ajalla.

Sammaltunturin havainnot ovat osa kansainvälisiä mittauksia

Visualisoinnin pohjana ovat mittaukset, joita tehdään Ilmatieteen laitoksen mittausasemalla Sammaltunturin laella Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. "Sijainti on otollisesti kaukana suurista päästölähteistä, kuten kaupungeista, joten mittaukset antavat edustavan kuvan kasvihuonekaasujen pitoisuuksista ilmakehässä", kertoo Tuula Aalto.

Sammaltunturin mittaukset ovat osa kansainvälistä GAW-mittausverkostoa, jolla ilmakehän kasvihuonekaasujen pitoisuuksia seurataan ympäri maailman. GAW-asemaverkoston ja Sammaltunturilla tehtävien mittausten avulla voidaan tutkia myös päästölähteitä ja nieluja.

Lähde: Ilmatieteen laitos
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.