p

Greenpeace julkaisi salaiset TTIP-asiakirjat

Greenpeace Hollanti on juuri julkaissut salaiset asiakirjat EU:n ja USA:n välisistä neuvotteluista. Asiakirjat ovat luettavissa täällä »»
Mielenosoitus Berliinissä. Kuva: Jakob Huber / flickr (CC BY-NC-SA 2.0

“Asiakirjat paljastavat, millaista kauppaa kansalaisoikeuksilla käydään yritysvoittojen nimissä. Pitäisikö meidän päästä vaikuttamaan tapahtumiin nyt, kun terveytemme ja hyvinvointimme ovat vaakalaudalla, vai joutua odottamaan, kunnes vahinko on jo tapahtunut?” kysyy Greenpeace Hollannin toiminnanjohtaja Sylvia Borren.

“Ympäristönsuojelun sopimuksia ei pitäisi ajatella kaupankäyntiä rajaavina muureina – Ne ovat vakuuksia meille siitä, että elinympäristömme säilyy myös tuleville sukupolville. Haluamme, että EU:n kansalaiset, poliitikot ja talouselämä pääsevät ottamaan osaa tähän keskusteluun. Sopimuksesta neuvottelevien osapuolten täytyy julkaista viimeisimmät asiakirjat kokonaisuudessaan, jotta keskustelua voidaan käydä avoimelta pohjalta. Sopimusneuvottelut täytyy panna jäihin, kunnes kysymyksiimme vastataan”,  Borren sanoi.

Asiakirjat sisältävät 248 sivua tekstiä ja kattavat noin puolet dokumenteista, jotka luonnosteltiin TTIP-neuvottelujen 13. kierroksella (neuvottelut New Yorkissa 25.-29. huhtikuuta 2016). Tietojemme mukaan Greenpeace Hollannin julkaisemat asiakirjat kattavat ¾ ns. yhdistetyistä asiakirjoista.

Yhdistetyt asiakirjat ovat dokumentteja, joissa EU:n ja USA:n näkemykset eri kysymyksiin on esitetty rinnakkain. Tämä havainnollistaa, missä kohdin neuvottelukumppanit ovat samalla aallonpituudella ja missä kysymyksissä taas tarvitaan kompromisseja tai myönnytyksiä. Greenpeacen Hollannin julkaisemista 13 luvusta on nyt ensi kertaa luettavissa USA:n näkemyksiä käsittelyssä oleviin kysymyksiin.

Missä muodossa asiakirjat julkaistaan?

Asiakirjat on selvästi alun perin luotu siten, että yksittäiset kopiot voidaan jäljittää. Ennen julkaisua asiakirjat on kirjoitettu uudelleen ja tunnistamiseen liittyvät tiedot on poistettu. Sisältöä ei ole muutettu ja alkuperäinen ulkoasu on säilytetty. Näistä syistä emme luovuta pääsyä alkuperäiseen dokumenttiin.

Ovatko dokumentit varmasti aitoja?

Greenpeace Hollanti ja Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung, maineikas tutkimustyön kollektiivi, ovat analysoineet tekstejä ja verranneet niitä olemassaoleviin asiakirjoihin. Rechercheverbundiin kuuluu joukko saksalaisia mediajulkaisuja, jotka ovat uutisoineet muun muassa Edward Snowdenin tietovuodon ja Volkswagenin päästöskandaalin.

Ympäristönsuojelun ja kuluttajaoikeuksien näkökulmasta asiakirjat ovat huolestuttavia:

Pitkänäköinen ympäristösuojelu vaikuttaa loppuvan

Mikään asiakirjan luvuista ei viittaa yleiseen poikkeusasetukseen. Maailman kauppajärjestön WTO:n tekemä GATT-sopimus antaa valtioille mahdollisuuden säännöstellä kaupankäyntiä “ihmisten, eläinten ja luonnon suojelemiseksi ja katoavien luonnonvarojen säilyttämiseksi. Tämän kohdan sivuuttaminen jättää lukijalle käsityksen, että yritysten voitontavoittelu asetetaan etusijalle.

Ilmastonsuojelu vaikeutuu TTIP:n toteutuessa

Pariisin ilmastopimuksesta käy selväksi, että ilmaston lämpeneminen täytyy rajoittaa 1,5 asteeseen, mikäli aiomme välttää ilmastokatastrofin. Kaupankäynnin vaikutuksia ei voida rajata tämän ulkopuolelle. Tästä huolimatta mitään ilmaston suojeluun viittaavaa ei löydy vuodetuista asiakirjoista.

Lisäksi ilmastonmuutoksen lieventämisen toimia on rajattu Regulatory Cooperation or Market Access for Industrial Goods -luvun määräyksissä. Ehdotusten mukaan vaikkapa öljyhiekan kaltaisten hiilidioksidi-intensiivisten polttoaineiden sääntely olisi kiellettyä.

Varovaisuusperiaatteen loppu

Varovaisuusperiaate, joka turvataan EU-sopimuksessa, jätetään tyystin mainitsematta luvussa, joka käsittelee sääntely-yhteistyötä – samoin kuin muissakin 12 luvussa. Sen sijaan USA:n näkemys siitä, että vaarallisia aineita tulisi pyrkiä hallitsemaan, ei välttämään, on päätynyt papereihin. Tämä on ristiriidassa eurooppalaisen tavan kanssa, jonka mukaan vaarallisten aineiden käyttöä säädellään etukäteen eli ennen tuotteen markkinoille tuomista.

Yrityksille päätäntävaltaa

Papereista käy ilmi, että yritysten sallittaisiin ottaa osaa päätöksentekoon jo alkuvaiheessa. EU:n julkaisemassa tuoreessa julkisessa raportissa on vain yksi vähäpätöinen maininta yritysten roolista, kun taas vuodetut asiakirjat todistavat hyvinkin muuta.

Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.