p

Elintarvikejätteen vähentäminen säästää rahaa ja luontoa

Euroopan alueiden komitea on jälleen kehottanut Euroopan komissiota asettamaan konkreettisemmat tavoitteet elintarvikejätteen vähentämiseksi 30 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. "Tavoitteen saavuttamiseksi ei tarvita erityistä taloudellista tukea tai budjettia, sillä jätteen vähentäminen säästää sekä rahaa että luontoa", korosti elintarvikejätettä koskevan lausunnon esittelijä, Lapinlahden kunnanvaltuuston jäsen Ossi Martikainen (FI, ALDE) Euroopan alueiden komitean "luonnonvarat"-valiokunnan (NAT) 8. kokouksessa, joka pidettiin Innsbruckissa 10. toukokuuta.
Osallistujia NAT- 8 valiokunnan kokouksessa. Kuva: AK / flickr
Suuri yleisö, yritykset ja kansalaisjärjestöt niin jäsenvaltioissa kuin EU:n tasolla ovat viime vuosina kiinnittäneet elintarvikejätekysymykseen paljon huomiota. Arvioiden mukaan kolmasosa maailmassa tuotettavista elintarvikkeista menee hukkaan tai jätteeksi. Käyttämättä jää toisin sanoen 28 prosenttia maailman peltoalan tuottamasta ruoasta. Jätteen määrä aiheuttaa valtavia taloudellisia menetyksiä ja ympäristökustannuksia ja heikentää maatalouden ja ruoantuotannon arvostusta. Euroopan komissio on ottanut elintarvikejätekysymyksen mukaan laatimaansa kiertotalouspakettiin. (engl)

Alueilla ja kunnilla on ratkaiseva rooli tehokkaiden ruokajätteen synnyn estämiseen tähtäävien ohjelmien laatimisessa, tietoisuuden lisäämisessä ja käytännön aloitteiden toteuttamisessa ruohonjuuritasolla. "Elintarvikejätteen vähentäminen prosessin kaikissa vaiheissa on yksi tehokkaimmista ja vaikuttavimmista keinoista, jotka paikallis- ja aluehallinnolla on nopeasti ja välittömästi käytettävissään ekologisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen aikaansaamiseksi. Tavoitteen saavuttamiseksi eli elintarvikejätteen vähentämiseksi 30 prosentilla koko EU:ssa on olemassa monia erilaisia keinoja ja innovatiivisia paikallisia aloitteita, joita AK on tuonut esille aiemminkin", Ossi Martikainen painotti.

Martikaisen valmistelemaa lausuntoa käsitellään Euroopan alueiden komitean täysistunnossa 15.–16. kesäkuuta. Kuntien ja alueiden edustajat esittävät lausuntoluonnoksessa suosituksensa siitä, miten paikallis- ja alueviranomaiset voivat edistää ruokajätteen vähentämistä:

  • Julkisten hankintojen säännöstö voisi sisältää elementtejä, joilla tähdätään elintarvikejätteen vähentämiseen ja sen synnyn ehkäisemiseen.
  • Ateriapalveluissa pitäisi käyttää paikallisia, alueellisia ja sesonkituotteita.
  • Ruokajäteongelma olisi otettava osaksi koulujen opetusohjelmia esimerkiksi teemapäivien, tutustumiskäyntien ja oppilaille järjestettävien koulutusohjelmien avulla.
  • Ruokajätteen vähentäminen ja sen syntymisen ehkäisy voitaisiin myös sisällyttää elinikäisen oppimisen ohjelmiin.

Tietoisuuden lisääminen ja käytännön aloitteiden toteuttaminen paikan päällä edistää kulttuurin ja talouden muutosta, jota tarvitaan, jotta ruoan haaskaus vähenisi ja loppuisi.

Lue myös:
Paikallistason toimilla voidaan vähentää elintarvikejätettä

Lähde: Euroopan alueiden komitea
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.