p

Puheenjohtaja Markkulan viesti EU:n liikenneministereille: paikallisjohtajien on näytettävä tietä kohti ekologisesti kestävää liikkuvuutta Euroopassa


 "On mahdotonta hyväksyä, että kaupunkiliikenne on ainoa ala, jolla päästöt edelleen kasvavat."


Euroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula kehottaa EU:n liikenne- ja ympäristöministereitä tukemaan kestävään kaupunkiliikenteeseen tähtääviä suunnitelmia entistä enemmän parempien investointien avulla.

"Autoliikenteen saasteet aiheuttavat vuosittain 75 000 ennenaikaista kuolemaa. Tätä määrää on vielä mahdottomampi hyväksyä, kun otetaan huomioon, että kaupunkiliikenne on EU:ssa nykyään ainoa ala, jolla kasvihuonekaasupäästöt edelleen kasvavat", Markkula totesi ympäristöystävällistä liikkuvuutta käsitelleessä epävirallisessa ministerikokouksessa 14. huhtikuuta.

Koska nykyiset toimet eivät näytä riittävän tämän kehityssuuntauksen kääntämiseksi, puheenjohtaja Markkula ehdottaa yhteistyön tiivistämistä kaikkien hallintotasojen kesken. Lisäksi on edistettävä tehokkaammin eri liikennemuotojen yhteistoimintaa sekä hyödynnettävä käytettävissä olevia tuki- ja rahoitusvälineitä paremmin, Euroopan investointipankin luomat välineet mukaan lukien.

"Euroopan alueet ja kunnat ovat sitoutuneet saasteiden vähentämiseen ja ekologisesti kestävien yhteisöjen luomiseen, mutta tarvitsemme yhdennetyn lähestymistavan kaupunkiliikenteen suhteen. Tämä tarkoittaa EU:n kaikkien politiikkojen ja investointien rationalisoimista siten, että ne tukevat paikallis- ja alueviranomaisten pyrkimyksiä kohti kestävää kaupunkikehitystä. Tähän on mahdollista päästä vain, jos paikallis- ja aluetason poliittiset johtajat ovat muotoilemassa EU:n liikenne- ja ympäristöpoliittisia päätöksiä. Tällainen hallintomalli muodostaa perustan kaupunkeja koskevalle EU:n toimintaohjelmalle, joka käynnistetään toukokuun lopussa Amsterdamissa", Markkula sanoi.

Alankomaiden ympäristöministerin Sharon Dijksman mukaan kaikkien uusien ajoneuvojen olisi oltava päästöttömään ajoon soveltuvia vuoteen 2035 mennessä: "Ei pidä unohtaa, mitä mahdollisuuksia nämä päästövähennykset tarjoavat vihreälle kasvulle ja uusien työpaikkojen luomiselle Euroopassa. Kun investoimme vaihtoehtoisiin puhtaisiin, ilmastovaikutuksiltaan neutraaleihin polttoaineisiin ja energiatehokkaisiin autoihin nyt, luomme uusia markkinoita ja vahvistamme kilpailukykyämme maailmanlaajuisesti. European Climate Foundation -säätiön tutkimukset osoittavat, että liikenteen viherryttäminen tuo 700 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä."

Puheenjohtaja Markkula yhtyi tähän näkemykseen ja lisäsi, että "tarvitsemme enemmän alhaalta ylöspäin suuntautuvaa toimintaa kaupunkien uudistamisen vauhdittamiseksi. Esimerkiksi hanke metrolinjan jatkamiseksi Helsingistä Espooseen on parantanut huomattavasti koko pääkaupunkiseudun ekosysteemiä. Älykäs liikkuvuus tarkoittaa älykkäitä investointeja – meidän on hyödynnettävä kaikkia käytettävissä olevia rahoituslähteitä, myös Euroopan rakennerahastoja, ja houkuteltava investointeja yksityissektorilta. Keskitymme tähän kysymykseen Slovakian EU-puheenjohtajakauden alussa 8.–9. heinäkuuta Bratislavassa pidettävässä huippukokouksessamme."

Kysymys siitä, miten liikkuminen ja liikenne voidaan hoitaa Euroopan kaupungeissa nykyistä älykkäämmin, on yksi keskeisistä aiheista kaupunkeja koskevaa EU:n toimintaohjelmaa käsittelevän korkean tason foorumin asialistalla. AK järjestää foorumin Amsterdamissa 30. toukokuuta EU-maiden taajama-asioista vastaavien ministereiden epävirallisen kokouksen yhteydessä.

Lähde: Euroopan alueiden komitea
Kuva: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)  
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.