p

Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpano on yrittäjien käsissä


Halvan energian paradigmaa on maailmassa yritetty ylläpitää monin tavoin. Kun paradigma murtuu, muutos tapahtuu aina nopeammin kun ennakoidaan, ja näin tapahtunee myös esim. liikenteen sähköistymisessä sekä energian tuotantorakenteessa. Puhtaan teknologian kasvu onkin ollut maailmalla viime vuosina ollut voimakasta, kasvua tukevien politiikkatoimien puutteesta huolimatta.

Cleanteach Invest Oyj hall. pj. Lassi Noponen kommentoi: “Tänään politiikkatoimet ovat ansaitusti huomion keskipisteessä, mutta puhtaan teknologian murroksen todellisia vallankumouksellisia ovat yrittäjät, jotka ovat tuoneet markkinoille mullistavia teknologisia ratkaisuja ja kuluttajat, jotka ovat lähteneet viemään eteenpäin esim. sähkoautovallankumousta. Yritysten kannattaakin arvioida markkinapotentiaalia globaalista näkökulmasta, joka usein eroaa Suomi näkökulmasta, jossa korostuvat esim. biopolttoaineet ja keskitetty energian tuotanto. Globaalisti suurimmat kasvutrendit liittyvät liikenteen sähköistymiseen, hajautettuun energian tuotantoon sekä kuluttajien rooliin muutoksen ajurina.”  

Uusiutuvan energian ja puhtaan teknologian markkinaehtoinen vallankumous on käynnissä ja Pariisin eräs keskeinen saavutus onkin, että viimeisetkin merkittävät toimijat ovat nyt myöntäneet, että muutos puhtaaseen energian on, väestönkasvun kiihdyttämänä, välttämätön ja väistämätön. Politiikkatoimilla voidaan joko nopeuttaa tai hidastaa tätä kehitystä, mutta pysäyttää sitä ei voi mikään.

Suomessa on vuosia kaivattu ulkoista olosuhdetta, joka auttaisi talouskasvun luonnissa. Tänään allekirjoitettavaksi avattava Pariisin sopimus avaa osaltaan Suomelle mahdollisuuden nostaa profiiliaan globaaleiden ympäristöhaasteiden vastaisessa taistelussa ja luoda merkittävää talouskasvua puhtaan teknologian viennillä. Mikäli ilmaston lämpeneminen todella halutaan rajata 1,5 asteeseen se edellyttää valtavien investointien käynnistämistä nopealla aikataululla. Ympäri maailman tapahtuvat investoinnit energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energian tuotantoon luovat mahdollisuuden merkittävään kasvusykäykseen puhtaan teknologian toimittajille. Pariisissa sovittu teollisuusmaiden ilmastorahoitus on merkittävä saavutus. Tarvittavien investointien määrä on kuitenkin niin suuri, että todellinen avainkysymys on saada yksityiset sijoittajat mukaan investointeihin. Järkevän tuottomahdollisuuden luominen yksityisille sijoituksille on keskeistä koska yksin julkisilla varoilla ilmastonmuutosta ei voida pysäyttää.

Pariisin ilmastosopimus voi olla yllättävän merkittävä kasvusykäys, mutta vain niille, jotka osaavat sen hyödyntää. Suomessa puhutaan paljon puhtaasta teknologiasta ja suuri osa perusteollisuutta mielletään cleantechiksi. On tärkeää ymmärtää, että perusteollisuuden ‘puhtauden’ lisääminen on sen kilpailukyvyn ehto, mutta uutta merkittävää talouskasvua ja uusia teollisuuksia voidaan luoda kokonaan uusista liiketoimintamalleista, joissa kasvuyhtiöt ovat vanhaa teollisuutta vahvempia. Esimerkiksi energia-ala kehittyy tällä hetkellä voimakkaasti nimenomaan perinteisten energiayhtiöiden ulkopuolella kasvuyhtiöissä. Suomen kannalta olisi tärkeää, että suomalaisyritykset rohkeasti hakisivat enemmän distruptiivisia avauksia, koska pienellä parantamisella ja markkinoiden seuraamisella ei saavuteta riittäviä tuloksia.

Suomessa on kuitenkin runsaasti erinomaista teknologiaa ja nyt uusia tuotekehityspanostuksia keskeisempää onkin luoda kasvu- ja projektirahoitusvalmiuksia, joiden avulla teknologiayhtiöt pääsevät kaappaamaan mahdollisimman suuren markkinan tulevasta kasvusta. Puhtaan teknologian alueelle on kasvanut ja tulee kasvamaan erittäin arvokkaita yrityksiä. Parhaat suomalaiset yrityksen pärjäävät kyllä markkinoilla mutta Suomella on nyt kansantaloutena mahdollisuus luoda merkittävä kasvusykäys jos tilanne osataan hyödyntää.

Lähde: Cleanteach Invest Oyj
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.