p

Metsähallitus tarkastaa satoja metson soitimia

Metsojen soidinmenot ovat jo hyvässä vauhdissa osassa Suomea. On myös se aika vuodesta, kun Metsähallitus tarkastaa soidinten toimintaa.

Valtion mailla on noin 2500 paikkatietojärjestelmässä olevaa metson soidinpaikkaa. Metsätalousyhtiön suunnittelijat ja metsurit tarkastavat maastossa tarkastusvuoroon tulevien soitimien toimintaa.
Metso. Kuva: David Palmer (CC BY 2.0)  

”Tietoon tulee kaiken aikaa uusia soitimia, muun muassa ulkopuolisten ilmoittamia ja itse havaittuja, jotka tulee tarkastaa”, suunnittelupäällikkö Lauri Karvonen kertoo.

Suunnittelijat tarkastavat maastossa soidinten toimintaa, tarkentavat soidinkeskusten sijaintia ja havainnoivat, onko soidin vielä toimiva vai onko se hylätty. Kolmena peräkkäisenä keväänä toimimattomaksi todettu soidin poistetaan paikkatietojärjestelmästä. Tarkastuksia tehdään vuosittain muutamia satoja.

Soidintarkastusten lisäksi Metsähallitus seuraa vuosittain metson soitimien laatua niillä soitimilla, joiden soidinpaikkaa on käsitelty uudistushakkuin. Vuonna 2015 tällaisia leimikoita oli yksi prosentti kaikista soitimista ja tulokset olivat seurantahistorian parhaat.

Metsähallituksen toimenpidesuunnittelussa metson soitimille on omat metsänkäsittelyohjeensa. Soidintarkastusten lisäksi Metsähallitus seuraa vuosittain käsittelyohjeiden toteutuksen laatua niillä soitimilla, joiden soidinpaikkaa on käsitelty uudistushakkuin. Vuonna 2015 tällaisia leimikoita oli yksi prosentti kaikista soitimista. Seurantatulokset osoittavat, että ohjeiden toteuttamisessa on onnistuttu hyvin.

Lähde: MH
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.