p

Metsähallitusta ei pidä yhtiöittääPuuliiton hallitus pitää käsittämättömänä sitä, että voimakkaassa vastatuulessa valmisteltu metsähallituslain uudistus on edennyt eduskunnan päätettäväksi ilman pätevää arviota lakimuutoksen taloudellisista vaikutuksista saati kokonaisarviota sen seurauksista Metsähallituksen kyvylle toteuttaa tehtävänsä.

– Merkittävää ja laajavaikutteista päätöstä ollaan nyt tekemässä tyhjän päällä, mikä osin johtuu siitä, että lakivalmistelulle ei ole annettu riittävästi aikaa ja osin siitä, että päätöksenteon tueksi tarvittavaa tietoa ei ole syystä tai toisesta tuotettu, perjantaina 4. maaliskuuta kokoontunut Puuliiton hallitus totesi.

Lakiesityksen keskeisin ongelma edelleen on metsätalouden liiketoiminnon yhtiöittäminen. Sille ei ole tähän mennessä esitetty minkäänlaisia kestäviä perusteluja. Yhtiöittäminen ei ole EU-kontekstissa missään suhteessa pakollista tai välttämätöntä. Toisaalta yhtiömuodon ei ole osoitettu tuottavan hyötyjä tai tehokkuutta verrattuna Metsähallituksen nykyiseen liikelaitospohjalle rakennettuun toimintamalliin.

Puuliiton mukaan Metsähallituksen toiminta pitää rakentaa erityisliikelaitospohjalle niin, että metsätalouden liiketoimintoa ei yhtiöitetä.

– Se on edelleen mahdollista ja järkevää Metsähallituksen sisäisen yhtenäisyyden, luonnonvarasuunnitteluun nojaavan sidosryhmätoiminnan ja yleisten yhteiskunnallisten velvoitteiden hoitamisen takia, joihin yhtiöittäminen tulisi väistämättä lyömään särön.

– Yhtiöittäminen tarkoittaa taloudellisen tuottavuuden painottamista, minkä todennäköisiä seurauksia ovat sisäisten kustannussäästöjen tekeminen työvoimakustannuksia leikkaamalla tai toimintojen ulkoistaminen esimerkiksi hakkuuoikeuksien myymisenä ulkopuolisille yrityksille. Samalla yhtiöittäminen raottaa ovea Metsähallituksen yhtiöitetyn osan osittaiseen tai jopa kokonaan ulkopuolelle myymiseen tulevaisuudessa.

– Mitään näistä riskitekijöistä ei pidä päästää tapahtumaan. Parhaiten se estetään säätämällä laki, joka sataprosenttisella varmuudella pitää Metsähallituksen valtion omistuksessa ja suorassa ohjauksessa.

Lähde: Puuliitto
Julkaissut: Kalle

1 comments:

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.