p

Luonnonsuojeluliitto pettynyt maa- ja metsätalousvaliokunnan ratkaisuun metsähallituslaissa


Luonto- ja retkeilyjärjestöjen vastustuksesta huolimatta metsähallituslakiin on jäämässä valtaosa sen ongelmista. Luonnonsuojeluliitto ei siksi voi hyväksyä lakiehdotusta nykyisessä muodossaan.

Erityisen pahoillaan Suomen luonnonsuojeluliitto on siitä, että maa- ja metsätalousvaliokunta ei ole riittävästi kuullut ihmisten ja järjestöjen huolia metsähallituslain muuttamisessa.

"Kokonaisuudessaan lakiesitys on edelleen huono. Luonnolle sekä retkeilylle se on turmiollinen. Suomen luonnonsuojeluliitto ei voi sitä tässä muodossa kannattaa. Laki on ensi viikolla eduskunnassa ja vaadimme, että virheet korjataan eduskunnan äänestyksissä. Haluamme kiittää sitä valtavaa määrää ihmisiä, jotka ovat nousseet puolustamaan suomalaista luontoa. Se on merkittävä asia", toteaa Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

Tänään antamassaan mietinnössä maa- ja metsätalousvaliokunta hyväksyi hallituksen esityksen maa- ja vesialueiden siirtelystä Metsähallituksen sisällä. Siirtely asettaa alueet kovempien tuottopaineiden alle. Julkisten hallintotehtävien roolia on selkeytetty hallituksen esitykseen verrattuna, mutta edelleen ympäristöministeriö ohjaa Metsähallitusta luonnonsuojeluun liittyvissä asioissa ainoastaan julkisten hallintotehtävien osalta eikä koko Metsähallituksen osalta kuten nykyisin. Valiokunnan mietintöön kirjattuna tavoitteena onkin edelleen se, että Metsähallitus puhuu jatkossa ainoastaan yhdellä äänellä. Tällöin luonto ja retkeily väistämättä jäävät metsätalouden jalkoihin.

Valiokunta ei myöskään palauttanut lakiin sieltä poistettuja pykäliä, jolla turvattaisiin saamelaisten oikeudet. Samoin luonnonvarasuunnitelmat jäävät nyt laista pois. Luonnonvarasuunnitelmilla sovitetaan yhteen erilaisia maankäytön näkökulmia ja tämän suunnittelumekanismin nostaminen lain tasolle olisi ollut erittäin tärkeää.

"Tämä hanke on osa hyvin johdonmukaista ympäristösääntelyn ja ympäristöhallinnon alasajoa sekä yhä arvokkaampien alueiden muuttamista hakkuiksi ja tonteiksi", Sulkava harmittelee.

Valiokunnan tekemät harvat parannukset eivät riitä

Aktiivisen julkisen paineen ansiosta lakiin osakeyhtiöstä kirjataan, että osakeyhtiö on kokonaan valtion omistama. Tämä tarkoittaa, että osakeyhtiön myyminen ei ole pelkästään eduskunnan yhden päätöksen takana, vaan vaatisi aina myös lakimuutoksen.

Avoimuusvaatimukseen on osaltaan vastattu perumalla päätös yhdestä yhtenäisestä kirjanpidosta, joka olisi tehnyt Metsähallituksen toiminnasta vaikeammin seurattavaa. Vaatimusta julkisuuslain noudattamisesta laissa ei kuitenkaan ole. Tämä tarkoittaa, että osa osakeyhtiötä ja Metsähallitusta koskevista tiedoista on jatkossa liikesalaisuuden piirissä.

Lähde: SLL
Kuva: © Emmi Holopainen / Luonnonsuojeluliitto
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.