p

Lainsäädännön muutoksilla vauhtia biotalouteenKestävän biotalouden kasvua voidaan tukea merkittävästi kansallisilla lainsäädäntömuutoksilla. Monia biotalouden sektoreita voidaan vahvistaa myös pelkästään hallinnollisia käytänteitä muuttamalla, ilmenee tuoreesta Sääntelystä biotalouden edistäjä -selvityksestä.

Selvityksessä ehdotetaan yhteensä 20 toimenpidettä, joilla biotaloutta voidaan edistää. Ratkaisuehdotukset koskevat jäännösmateriaalien hyötykäytön edistämistä, lannoitelainsäädännön menettelyjä sekä tuhkan hyödyntämistä metsälannoitteena, naapuruussuhdelain mukaista kohtuutonta rasitusta ympäristöluvan perusteena, viranomaistoimintojen koordinaatiota ja ns. yhden luukun periaatetta sekä luontoperustaisia terveys- ja hyvinvointipalveluja.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) määrärahoista rahoitetun hankkeen toteutti ympäristölainsäädäntöön erikoistuneen Linnunmaa Oy:n johtama laaja-alainen tutkijakonsortio, johon kuului tutkijoita Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta, Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnonvarakeskuksesta ja Lapin yliopistosta.

Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden tutkijat laativat hankkeessa seuraavat taustaselvitykset:

- Heinonen, Hilkka: Biotalousalan keskeisten viranomaismenettelyiden hajanaisuus

- Heinonen, Hilkka: Naapuruussuhdelain mukainen kohtuuton rasitus ympäristölupakynnyksenä

- Romppanen, Seita: Biopolttoaineiden kestävyyden sääntelyä koskeva lainsäädäntöanalyysi​

Lähde: UEF
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.