p

EU:n ympäristöministerit sitoutuivat Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoonEU:n ympäristöministerit kokoontuivat perjantaina Brysseliin ympäristöneuvoston kokoukseen keskustelemaan Pariisin ilmastosopimuksen edellyttämästä jatkotyöstä.

Kokouksen aluksi Euroopan komissio esitteli aiemmin tällä viikolla julkaisemansa Tie Pariisista -tiedonannon, jonka mukaan Pariisin sopimus tulisi allekirjoittaa ja ratifioida niin pian kuin mahdollista ja kaikkien osapuolten tulisi olla mukana asettamassa pitkän aikavälin tavoitteita, joilla ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua korkeintaan kahteen asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna.

Ympäristöneuvosto korosti Pariisin sopimuksen kiireellisen toimeenpanon merkitystä ja sitoutumistaan Eurooppa-neuvoston lokakuussa 2014 tekemään päätökseen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä EU:n sisäisesti vähintään 40 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

"Olen tyytyväinen jäsenmaiden sitoutumisesta Pariisin sopimuksen toimeenpanoon ja yhteiseen päästövähennystavoitteeseen. Myönteistä oli myös se, että Suomen lisäksi monet jäsenmaat kannattivat pitkän aikavälin päästövähennysstrategian laatimista", sanoo Suomea neuvostossa edustanut maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Ministeri painotti omassa kannanotossaan myös vuonna 2018 julkaistavaa kansainvälisen ilmastopaneelin arviointiraporttia ja siitä käytävän keskustelun merkitystä päästövähennyksiin sitoutumisessa.

Useiden muiden jäsenmaiden tavoin Suomen on tarkoitus allekirjoittaa Pariisin sopimus huhtikuussa YK:n pääsihteerin koolle kutsumassa tilaisuudessa. Suomi tuki neuvostossa Pariisin sopimuksen pikaista ratifiointia ja korosti kansallisten näkökulmien huomioimista ja EU:n ulkopuolisten maiden kanssa tehtävää yhteistyötä.

Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon ohella ympäristöneuvosto ilmaisi tukensa komission kiertotaloutta koskevalla toimintasuunnitelmalle.

"On tärkeää, että EU:ssakin nähdään jätteen ja kierrätettyjen materiaalien merkitys tuotannon raaka-aineena. Komission kiertotalouspaketti vastaa hyvin Suomen tavoitteita ja hallitusohjelmaa, jossa kierto- ja biotalous ovat keskeisessä asemassa. Kansallisen kiertotaloutta koskevan tiekarttamme valmistelu on jo hyvässä vauhdissa", ministeri Tiilikainen sanoo.

Lähde: YM
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.