p

Väitös: Ilmaston vaikutus lumeen Suomessa

Pohjoisilla alueilla, kuten Suomessa, lumi edustaa merkittävää vesivarantoa mikä vaikuttaa vesi- ja maaekosysteemeihin sekä yhdyskuntien vesienkäyttöön. Lisäksi lumen sulanta aiheuttaa suurimmat vuosittaiset tulvahuiput. Tämä väitöstutkimus keskittyy ilman lämpötilan ja sadannan muutoksien aiheuttamiin vaikutuksiin lumen kertymisessä ja lumen sulannan prosesseissa Suomessa, jotta ilmaston muutoksen aiheuttamia mahdollisia muutoksia voidaan paremmin ymmärtää.Väitöskirjan kaksi tutkimusta antavat kansallisen ja spatiaalisesti kattavan kuvan pitkäaikaisvaihtelusta ja muutoksista ilman lämpötilassa ja sadannassa Suomessa ja niiden yhteyden ilmastojärjestelmiin (ACP) pohjoisella pallonpuoliskolla.

Kansallisella tasolla vuosittainen keski-ilman lämpötila ja vuosisadanta lisääntyivät merkittävästä Suomessa viimeisen vuosisadan aikana. Kausittainen analyysi paljasti kevät- ja kesäilman lämpötilojen sekä talvi- ja kesäsadantojen lisääntyneen. Ilman lämpötila ja sadanta korreloi merkittävimmin Arktisen (AO), Itä-Atlantti/Länsi-Venäjä (EA/WR), Itä-Atlantti (EA) ja Skandinaavisen (SCA) oskillaatioiden kanssa. Eri puolilla Suomea tuloksissa oli spatiaalista eroa liittyen ilmastotrendeihin ja yhteyksiin ilmakehän kiertoliikkeisiin.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lisäksi lumivarojen riippuvuutta talviajan ilmastosta Suomessa. Vuosien 1909–2008 aineiston perusteella lumen vesiarvossa (SWE) havaittiin laskua sekä pysyvän lumipeitteen kestossa (CSCD) lyhenemistä. Etelässä tämän todettiin pääosin olevan seurausta talviajan lumisateiden vähentymisestä, jota vuorostaan selitti ilman lämpeneminen ja kokonaissademäärän pienentyminen. Pohjoisilla leveysasteilla ainoastaan talviaikaisen kokonaissademäärän pienentyminen selitti vähentyneitä lumivaroja.

Tutkimuksessa Etelä-Suomen aineiston osalta SWE- ja CSCD-tulokset voitiin yhdistää muutoksiin talviseen SAT:hen (AO) vaikuttavissa ilmastojärjestelmissä (ACP). Keski- ja pohjoisosissa Suomea ilmastojärjestelmät (EA, EA/WR ja AO) vaikuttivat ainoastaan talviaikaiseen sadantaan.

Aineiston perusteella voitiin myös todeta, että Suomessa kevätaikaisesta lumensulannasta johtuvaan valuntahuippuun vaikuttaa enemmän välitön lumen sulanta kuin sulannan aikana esiintynyt vesisade. Lumen sulannan huippuarvon havaittiin myös laskeneen ja sen ajoittumisen aikaistuneen.

Master of Science Masoud Irannezhad väittelee Oulun yliopistossa torstaina 3.12.2015. Vesi- ja ympäristötekniikan alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Spatio-temporal climate variability and snow resource changes in Finland (Ilmaston ajallisen ja alueellisen vaihtelun vaikutus lumen määrään Suomessa). Vastaväittäjänä toimii professori Jan Seibert Zürichin yliopistosta Sveitsistä ja kustoksena professori Björn Klöve. Väitöstilaisuus alkaa Linnanmaalla Kuusamonsalissa (YB210) kello 12.


Lähde: Oulun yliopisto
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.