p

Uusi maailmanlaajuinen ilmastosopimus on historiallinen: paikallishallinnon rooli tunnustetaan ensimmäistä kertaaOikeudellisesti sitova kansainvälinen ilmastosopimus, joka hyväksyttiin Pariisissa 12. joulukuuta, on askel oikeaan suuntaan, vaikka se ei edelleenkään riitä pysäyttämään ilmastonmuutoksen peruuttamattomia seurauksia. Euroopan alueiden komitea (AK) katsoo, että sopimus kuitenkin parantaa mahdollisuuksia maailmanlaajuiseen ilmastonmuutoksen hillitsemiseen sen ansiosta, että siinä tunnustetaan maailman kuntien ja alueiden merkitys.

Alueiden komitea, joka on paikallisten poliittisten päättäjien EU-tason edustajakokous, kehotti ennen Pariisissa käytyjä Yhdistyneiden kansakuntien COP21-neuvotteluja valtioiden hallituksia sopimaan, ettei ilmakehään päästetä enempää hiilidioksidia vuoden 2050 jälkeen. AK vaati EU:ta leikkaamaan kasvihuonekaasupäästöjä 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä (vuoden 1990 tasoihin verrattuna). Lisäksi se toivoi, että COP21-neuvottelijat päättäisivät kuntia ja alueita koskevan toimintasuunnitelman laatimisesta.

Nämä kolme tavoitetta osoittautuivat liian kunnianhimoisiksi. "Euroopan kunnat ja alueet suhtautuvat sopimukseen kuitenkin toiveikkaasti, koska se on oikeudellisesti sitova ja koska kaksi tärkeää AK:n tavoitetta saavutettiin. Sopimuksessa tunnustetaan – ensimmäistä kertaa – paikallishallinnon rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja kehittyneet taloudet ovat sitoutuneet maksamaan joka vuosi vuoden 2020 jälkeen 100 miljardia dollaria kehitysmaiden ilmastotoimien tukemiseksi", totesi alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula. "Nämä ovat merkittäviä saavutuksia. Tulos – sopimus, jonka mukaan ilmastonmuutos pidetään selvästi alle 2 asteessa ja jossa tavoitteeksi on asetettu 1,5 astetta – on parempi kuin monet pitivät mahdollisena ja avaa todellisia mahdollisuuksia."

Euroopan kunnat ja alueet ilmaisivat COP21-kokouksessa pyrkimyksensä suuriin kasvihuonekaasupäästöjen leikkauksiin. Espoon kaupunginvaltuuston jäsen Sirpa Hertell (vihr/EPP) on tyytyväinen siihen, että Euroopan komissio lupasi lisärahoitusta kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukselle, joka on kuntien vapaaehtoinen ilmastohanke. Sopimuksen allekirjoittaneet kunnat sitoutuvat ilmastotyöhön ja vähentämään hiilidioksidipäästöjään virallisia tavoitteita enemmän. Komissio aikoo tukea sopimuksen laajentamista maailmanlaajuiseksi.

"Pariisin sopimus on vahva tahdon ilmaus, mutta työkalut konkreettisiin tekoihin on löydettävä paikallistasolta. Erityistä Pariisin sopimuksessa on se, että nyt ei pakoteta sitoutumaan vaan luotetaan vapaaehtoisuuteen. Vapaaehtoiseen paikallistason työhön kannustaa myös kaupunginjohtajien sopimus, jota komissio on ilokseni ilmoittanut tukevansa entistä vahvemmin. Nyt on juuri oikea hetki houkutella myös kansalaisia tekemään ilmastomyönteisiä valintoja ja kannustaa päättäjiä rohkeasti panostamaan uusiutuvaan energiaan niin lämmityksessä kuin liikenteessäkin", Hertell totesi.

Euroopan paikallisviranomaiset yrittävät jatkossa toimia entistäkin aktiivisemmin ja koordinoida toimintaansa olemassa olevien kumppanuusjärjestelyjen ja mekanismien avulla. Kunnat ja alueet ovat esimerkiksi olleet kunnianhimoisimpia jäseniä Yhdistyneiden kansakuntien NAZCA-foorumilla (Non-State Actor Zone for Climate Action), johon valtiotasoa alemmat viranomaistahot, yritykset, kansalaisyhteiskunnan edustajat ja sijoittajat rekisteröivät ilmastotoimiin liittyviä sitoumuksiaan.

Lähde: AK
Kuva: Pixabay (CC0)
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.