p

Terrafamen avoimuutta on lisättäväSuomen luonnonsuojeluliiton mielestä Talvivaaran kaivostoiminnasta vastaavan valtionyhtiö Terrafame Group Oy:n tulisi kertoa ympäristöinvestoinneistaan ja niiden kustannuksista. Kaivoksen heikko kannattavuus tuottaa edelleen ongelmia luonnolle.

"Miten Terrafame aikoo hoitaa, että ympäristö ei pilaannu ja mitä se siitä maksaa?" kysyy Suomen luonnonsuojeluliiton asiantuntija Pertti Sundqvist.

Terrafame Group Oy on kokonaan valtion omistama ja rahoittama yhtiö. Se on saanut valtiolta 209 miljoonaa euroa toiminnan käynnistämiseen. Yhtiö tuottaa tappiota noin 20 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Nyt kaivosta pyörittävällä Terrafame Group Oy:llä on kymmenien tai satojen miljoonien investoinnit odottamassa. Ennakkoarvioiden mukaan esimerkiksi ongelmajätealtaan kustannus olisi noin 10 miljoonaa euroa. Jätevesien puhdistuskustannukset ovat nykyisellä hintatasollaan karkeasti arvioiden noin 100 miljoonaa euroa vuodessa. Nykyinen puhdistusmenetelmä ei edes tuota puhdasta vettä vaan sulfaattipitoista suolalientä. Terrafame etsii uusia menetelmiä, jotka nostavat puhdistuskuluja.

Talvivaaran kaivos ei päässyt edellisten omistajien aikaan kannattavaksi edes lakeja ja ympäristölupiaan rikkomalla. Nyt valtion omistamana sen tulee noudattaa erityisen tarkasti lakeja.

Ympäristön tilan vaalimiseksi Talvivaarassa ei ole saatu paljonkaan aikaan. Sellaiseksi ei voi laskea jätevesien purkuputkea, joka johdattaa kaivoksen vesiä vain kauemmaksi pilaantuneilta lähialueilta.

"Pääsyitä tappioihin ovat niin sanotun bioliuotuksen huono kyky irrottaa louhitusta kivestä nikkeliä, se on vain reilu puolet suunnitellusta, ja nikkelin köyhä pitoisuus malmissa. Terrafamella ei ole näyttöä, että liuotusongelmat olisivat vieläkään ratkaistu", toteaa mikrobiologi MMT Helvi Heinonen-Tanski.

Valtio joutuu rahoittamaan Talvivaaran toimintaa tällä hetkellä muutamalla sadalla miljoonalla eurolla vuosittain. Joskus kaivostoiminta kuitenkin loppuu ja silloin joudutaan maksamaan kaivoksen sulkemisesta. Terrafamen tulisi esittää uskottava suunnitelma ympäristöasioiden hoidosta ja kertoa maksuhalustaan.

"Valtiolle olisi edullisempaa maksaa nyt kerralla 300 miljoonaa euroa kaivoksen sulkemisesta kuin kerryttää vuotuisia tappioita. Vai onko valtionkin mielestä järkevämpää jatkaa Kainuun luonnon ja puhtaiden vesistöjemme pilaamista?" Sundqvist kysyy.

Lähde: SLL
Kuva tulva-altaat: Antti Lankinen / flickr (CC BY 2.0
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.