p

Metsien käyttöä optimoitava hiilen sidonnan ja puunkäytön kannalta


Luonnonvarakeskus (Luke) ja VTT ovat julkaisseet raportit metsäenergian kestävyydestä ja puun kaskadikäytöstä. Raporteissa tuodaan esiin Suomen erityispiirteitä puun tuottajamaana, jossa on hyvällä metsänhoidolla kasvatettu sekä hakkuusaantoa että metsien hiilivarastoa. Energia- ja kustannustehokkaisiin ratkaisuihin on päästy metsäteollisuuden tuotantoketjujen ja energiantuotannon integroinnilla sekä yhdistetyllä sähkön ja lämmön tuotannolla.

Pariisin linjausten peesissä

Pariisin ilmastoneuvottelujen tuloksena toimet ilmastopäästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi voimistuvat.

– Metsien hiilinielujen kasvattamiseen on useita erilaisia näkökohtia. Kasvatetaanko vain hiilen määrää vai pyritäänkö metsiä käyttämään aktiivisesti? Entä mitkä ovat eri vaihtoehtojen vaikutukset esimerkiksi kansantaloutemme kannalta? Tulevien politiikkaratkaisujen tueksi olisi rakentavaa tarkastella myös erilaisia toimintavaihtoehtoja vuosikymmenien päähän (2030/2050/2100) ja niiden vaikutuksia eri mittareilla, toteavat professorit Antti Asikainen Luonnonvara-keskuksesta (Luke) ja Kai Sipilä VTT:stä.

Puun kaskadikäyttö osana kiertotaloutta

Puumateriaalia ja siitä valmistettuja puutuotteita voidaan käyttää eri tarkoituksiin ja useampaan kertaan ennen materiaalin päätymistä energiaksi tai kaatopaikalle. Tällä ns. puun kaskadikäytöllä lisätään puun käytön tehokkuutta.

VTT:n julkaisemassa raportissa esitellään puun kaskadikäyttöä Suomessa.
– Suomesta viedään suuria määriä puupohjaisia tuotteita ulkomaille, ja näin kaskadikierrot tapahtuvat usein Suomen ulkopuolella. Suomessa käytetystä puuenergiasta suuri osa tuotetaan puutuoteteollisuuden sivutuotteilla ja tähteillä, toteaa tutkija Kati Koponen VTT:stä.

Raportit ovat valmistuneet Luken ja VTT:n yhteisessä ForestEnergy2020-tutkimus- ja innovaatio-ohjelmassa. Raporttien toivotaan kuvaavan hyviä suomalaisia käytäntöjä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia sekä tuovan niitä alan eri toimijoiden sekä päättäjien keskusteluun myös EU:n tasolla. Kestävyysraportti on tehty työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta ja rahoittamana.

Raportit 
Lähde: LUKE
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.