p

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus: EU kannustaa maailman kuntia ja alueita torjumaan ilmastonmuutostaEuroopan alueiden komitean puheenjohtaja Markku Markkula ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Sefčovič kehottavat maailman kaikkia paikallis- ja alueviranomaistahoja yhdistämään voimansa ja liittymään kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen, jonka allekirjoittajat sitoutuvat leikkaamaan vähintään 40 prosenttia vuoden 1990 tason hiilidioksidipäästöistään vuoteen 2030 mennessä.

Vuonna 2008 solmittu sopimus velvoittaa paikallis- ja alueviranomaiset saavuttamaan ja ylittämään EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet. Sittemmin sen on allekirjoittanut yli 6 500 kaupunkia, kuntaa ja aluetta, jotka edustavat yli 200 miljoonaa kansalaista. Ne ovat sitoutuneet leikkaamaan yli 20 prosenttia hiilidioksidipäästöistään vuoteen 2020 mennessä. Sopimus sulautettiin hiljattain Mayors Adapt -aloitteeseen, jolla tuetaan kuntia ja alueita käynnistämään hillitsemis- ja sopeutustoimenpiteitä sekä asettamaan uusi 40 prosentin hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoite vuoteen 2030 tähdäten.

AK – 350:stä kaupunkien ja alueiden johtohenkilöstä ja valtuutetusta koostuva EU:n elin – on jo pitkään tukenut kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta esimerkkinä siitä, miten kaikki julkisen vallan tasot voivat tehdä ilmastotoimia yhdessä. Viitaten YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen UNFCCC:n raporttiin, jonka mukaan nykyisissä ehdotuksissa ainoastaan rajoitettaisiin lämpötilan nousu kahteen celciusasteeseen, AK:n puheenjohtaja Markku Markkula sanoi: "Tämänhetkiset ilmastoehdotukset ovat tehottomia ja riittämättömiä. Meillä kaikilla on yhteinen vastuu ilmastonmuutoksen torjumisesta. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on erinomainen esimerkki menestyksekkäästä monitasoisesta hallinnosta ilmastopolitiikan alalla: se tuottaa tuloksia ja ohittaa kansalliset intressit. Se saa kaikki työskentelemään yhdessä ja yhdistämään resursseja. Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen maailmanlaajuistaminen on hyvä uutinen sekä ilmasto-oikeudenmukaisuuden että kestävän kehityksen kannalta."

Euroopan komission varapuheenjohtaja Maroš Sefčovič on vakuuttunut siitä, että kunnilla ja alueilla tulee olla keskeinen asema ilmastotoimissa. "Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus on osoittautunut tähän asti erittäin onnistuneeksi, ja meidän on hyödynnettävä sen menestystä. Niinpä olemme siksi sitoutuneet vahvistamaan tätä verkostoa ja muuttamaan sen aidosti maailmanlaajuiseksi liikkeeksi, joka perustuu yhteiseen pitkän aikavälin visioon", Sefčovič sanoi.

Tukensa kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen maailmanlaajuistami-selle ilmaisi Etelä-Afrikan Durbanin kaupunginjohtaja James Nxumalo, joka on "ICLEI – Kestävää kehitystä edistävä paikallishallinto" -järjestön varapuheenjohtaja.

"Kaupungit torjuvat ilmastonmuutosta tehokkaimmin, joten on ratkaisevan tärkeää, että paikalliset johtohahmot tunnustetaan keskeisiksi toimijoiksi päästöjen vähentämisessä ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tähtäävien toimien täytäntöönpanossa. Compact of Mayors -aloitteen ja äskettäin sen kanssa kumppanuuden solmineen kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen kaltaiset hankkeet osoittavat, että paikalliset johtohenkilöt ovat ryhtymässä omalla tasollaan toimeen auttaakseen muokkaamaan ilmastotoimien ehtoja ja raivaavat omaa tietään kohti kestävämpää tulevaisuutta", Nxumalo sanoi.

Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimusta koskeva lippulaivatapahtuma pidettiin Pariisissa vain muutama päivä ennen COP 21 -tapahtuman päättymistä. Neuvottelijat turvautunevat vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, joissa keskeistä ovat esimerkiksi paikalliset ilmastotoimet. Paikallis- ja alueviranomaistahot, AK:n jäsenet mukaan lukien, vaativat päästä osapuoliksi uuteen maailmanlaajuiseen ilmasto-hallintoon työskentelemään UNFCCC:n ja valtioiden rinnalla. Budapestiläisen kaupunginvaltuutetun Kata Tüttőn laatimassa selvityksessä todetaan, että AK on myös sitoutunut edistämään paikallisia ja alueellisia ilmastotoimia EU:ssa ja sen naapurimaissa.

Maailmanlaajuisuuspyrkimystä silmällä pitäen aloitteesta on virallisesti tullut osa NAZCA-foorumia (Non-State Actor Zone for Climate Action), jonka UNFCCC käynnisti ilmastonmuutoksen torjumisesta annettujen sitoumusten rekisteröimistä varten.

Lähde: Euroopan alueiden komitea
Kuva: Pixabay
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.