p

Soidensuojeluohjelma vesitettiin


Valtion soidensuojelun täydennysohjelman valmistelu päättyi tänään. Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton mielestä työryhmän tulokset vesitettiin. Järjestöt eivät hyväksyneet ohjelman vesittänyttä poliittista poukkoilua vaan jättivät työryhmän loppuraporttiin eriävän mielipiteen.Noin 100 000 hehtaarin laajuinen soidensuojelun täydennysohjelma oli viime vuonna jo lähes valmis, kun edellisen hallituksen ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen keskeytti sen etenemisen. Pääministeri Juha Sipilän hallituskaudella valmistelua jatkettiin niin sanotun vapaaehtoisen suojelun edistämisen lähtökohdasta. Kun Sipilän hallitus päätti leikata valtion luonnonsuojelun budjetista peräti 62 prosenttia, peruttiin luonnonsuojelulain mukainen suojeluohjelma kokonaan yksityismaiden osalta.

Luontojärjestöjen arvion mukaan rahaleikkausten jälkeen vapaaehtoisenkaan suojelun edistämiseen ei ole edellytyksiä. Soita pitäisi suojella vapaaehtoisesti lähinnä METSO-ohjelman puitteissa, mutta senkin rahoituksesta on leikattu pääosa.

Suomen luonnonsuojeluliitto ja Luonto-Liitto jättivät eriävän mielipiteen erityisesti siksi, että poliittiset poukkoilut ja väliintulot ajoivat työryhmän työskentelyn toistuvasti mahdottomuuksiin.

”Työskentely oli huonoa hallintoa, aliarvioi työhön ammattimaisesti työpanostaan antaneita ja hukkasi valtion varoja. Kustannustehokaan suojeluohjelman valmistelun vaihtaminen vapaaehtoiseen suojeluun, josta puuttuu konkreettinen sisältö ja rahoitus, on valtiollista itsepetosta”, arvostelee Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava.

”Lisäksi hallituksen kyseenalainen arvovalinta on se, että luonnonsuojelun rahoitusta päätettiin leikata monin verroin enemmän kuin muita yhteiskunnan aloja”, Sulkava suomii.

Järjestöt muistuttavat, että soiden suojelu on edennyt kuitenkin valtion omistamilla alueilla. Yhteensä valtion soita suojeltiin lakisääteisinä suojelualueina noin 20 000 hehtaaria. Lisäksi 16 000 hehtaaria sai aiempaa paremman turvan Metsähallituksen taloustoimilta sivuun siirrettyinä säästökohteina.

”36 000 hehtaaria Suomen upeimpia soita säilyy monivuotisen suojeluohjelmatyön tuloksena tuleville polville. Tämä toki lämmittää mieltä. Mutta yksityismaiden suojeluohjelman kaaduttua soiden suojeluun joudutaan kyllä palaamaan varsin pian”, jatkaa Sulkava.

”Valtion maillakin on vielä runsaasti valtakunnallisesti arvokkaita soita, joita ei sisällytetty suojeluohjelmaan etukäteen päätettyjen hehtaarirajoitusten vuoksi. Nämä suot sisältävät luontoarvoja, joilla olisi voitu osin korvata myös yksityismaiden suojelun vesittämistä”, toteaa Luonto-Liiton suoasiantuntija Keijo Savola.

Soidensuojelun täydennysohjelmaa valmisteltiin kolme vuotta (2012-15) ja sitä edelsi lähes kolmen vuoden (2009-11) ajan kestänyt suostrategian valmistelu. Tämä laajapohjainen maa- ja metsätalousministeriön vetämä työryhmä totesi soidensuojelun täydentämisen oleelliseksi osaksi turvemaiden käytön tasapainoa.

Lähde: SLL
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.