p

Neuvottelut HFC-yhdisteiden käytön maailmanlaajuiseksi vähentämiseksi käynnistyivät Dubaissa
Neuvottelut HFC-yhdisteiden maailmanlaajuiseksi säätelemiseksi käynnistyivät sunnuntaina 1.11. Dubaissa, Montrealin pöytäkirjan 27. osapuolikokouksessa. Tavoitteena on muuttaa Montrealin pöytäkirjaa siten, että se kattaisi myös HFC-yhdisteet.

HFC-yhdisteet ovat kemikaaleja, joilla on korvattu otsonikerrokselle haitallisia Montrealin pöytäkirjalla kiellettyjä aineita. Ne ovat hyvin voimakkaita kasvihuonekaasuja ja lämmittävät ilmastoa. HFC-yhdisteitä käytetään  paljon erityisesti kehitysmaissa, ja niiden tuotanto ja käyttö on lähes eksponentiaalisessa kasvussa.

Montrealin pöytäkirja ja YK:n ilmastosopimus UNFCCC voisivat täydentää toisiaan. Maailmanlaajuinen sopimus HFC-yhdisteiden rajoittamiseksi Montrealin pöytäkirjalla olisi kustannustehokkain instrumentti niiden tuotannon ja kulutuksen säätelemiseksi. HFC-yhdisteiden päästöt raportoitaisiin kuitenkin edelleen YK:n ilmastosopimuksen mukaisesti ja saavutetut päästövähennykset olisivat osa maiden ilmastositoumuksia. Kahden sopimuksen rajapinnassa liikkuminen asettaa yhteisymmärrykseen pääsemiselle erityisen haasteen.

Montrealin pöytäkirja on maailman vanhin kansainvälinen ympäristösopimus, ja siihen ovat sitoutuneet kaikki maailman valtiot. Pöytäkirjan piirissä on jo vuodesta 2009 alkaen keskusteltu sen laajentamisesta koskemaan myös HFC-yhdisteitä. EU on tehnyt oman pöytäkirjan muutosehdotuksensa aiemmin tänä vuonna. Yhdessä kolmen muun muutosehdotuksen kanssa se muodostaa hyvän perustan neuvotteluille.

EU haluaa omalla esimerkillään edistää HFC-yhdisteiden käytön rajoittamista. EU:n uusi F-kaasuasetus vähentää EU:n omia HFC-päästöjä kahdella kolmasosalla nykytasosta vuoteen 2030 mennessä.

Montrealin pöytäkirja »»

Lähde: YM
Kuva: Wikipedia.org (Public Domain)
Julkaissut: Kalle

0 comments:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.